Někdo od zimy plánuje letní dobrodružné cesty po světě, někdo chystá složitou táborovou hru pro skautský oddíl, jiný si domlouvá brigádu. Možností, jak prožít léto, je ale mnohem víc a jde to samozřejmě kombinovat. Pokud nemáte program našponovaný k prasknutí, třeba se vám tam vejde pár dní dobrovolnické pomoci a zjistíte, že je to to správné koření, které vašim vandrům a brigádám chybělo. Přinášíme vám pár tipů pro inspiraci. 

Zdroj: vozickar.com

Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě

Maltézská pomoc každoročně pořádá Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě, které se koná souběžně se Dny lidí dobré vůle 3. - 5. července. Díky dobrovolníkům se vozíčkáři a jinak zdravotně postižení budou moci zúčastnit Dnů lidí dobré vůle, koncertu, bohoslužeb a užít si poutní místo Velehrad. Zároveň je to pro ně příležitost setkat se s dalšími lidmi v podobné životní situaci. Dobrovolníkem, který bude pomáhat s péčí o návštěvníky, doprovázet je a pomáhat s přípravou jejich zázemí, se může stát kdokoliv starší patnácti let. Dobrovolníci budou před začátkem setkání proškoleni a během setkání se budou starat každý o jednoho účastníka. Přihlašování je možné až do 19. června a více informací, včetně přihlašovacího formuláře, naleznete na webu Maltézské pomoci.

Poslední možné dny na přihlášení na SummerJob

Sum­merJ­ob je dob­ro­vol­nic­ká bri­gá­da ve ves­ni­cích a měs­teč­kách čes­ké­ho po­hra­ni­čí. Bě­hem jed­no­ho týd­ne po­má­há zhruba 150 mla­dých dob­ro­vol­ní­ků míst­ním oby­va­te­lům. Prv­ní tři roky SummerJob působil na Ma­nětín­sku v Pl­zeň­ském kra­ji, dále na Brou­mov­sku v kra­ji Krá­lo­vé­hra­dec­kém, na Je­se­nic­ku v kra­ji Olo­mouc­kém a loni poprvé pomáhal v No­vo­hrad­ských horách v Benešově nad Černou. Mladí pomáhají lidem ve stodole, na zahradě, ale i doma. Mezi časté práce patří štípání dřeva, natírání plotu, pletí zahrádek, vyklízení domů, malování nebo sekání trávy. Součástí je také navazování vztahů a rozhovory s lidmi. Každý večer se účastníci mohou těšit na kulturní program ve formě tancovaček, divadlel, her a koncertů. Večerní program je otevřený pro veřejnost, aby to do míst přineslo novou pozitivní atmosféru a obyvatelé měli nějaké kulturní vyžití. Jak říkají organizátoři: „Sum­merJ­ob dává prá­ci nový roz­měr a je dů­ka­zem toho, že pra­co­vat beze mzdy lze i v dneš­ním svě­tě. Co nás vede k ta­ko­vé­mu roz­hod­nu­tí? Tou­ha po živé spo­leč­nos­ti, kte­rá pra­me­ní z křes­ťan­ských hod­not.“ Jestli vás akce oslovila, přečtete si o ní více na summerjob.eu

Hnutí Brontosaurus

Máte volný pouze jeden den nebo jeden víkend o prázdninách a rádi byste ho vyplnili nějakou nezištnou pomocí? Na to je skvělé hnutí Brontosaurus, které má nespočet dobrovolnických akcí třeba právě na jeden den. Na jejich stránkách najdete přehled akcí, které tam neustále přidávají. Teď je tam nejvíce akcí na červen, ale červenec a srpen budou pomalu připravovat, takže se dívejte a nebojte se přihlásit. Velkým bonusem těchto akcí je společenství, ve kterém se nemusíte scházet pouze jednou za rok, jak tomu bývá u některých jiných dobrovolnických akcí, ale můžete společně jezdit dobrovolničit, jak jen budete chtít a bude vám to zrovna vycházet. Možná tam najdete nové kamarády nebo svou pravou lásku, a že znám pár lidí, kteří se zde při práci do sebe zamilovali. Dobrovolnické akce se konají po celé České republice, takže místo bydliště by neměl být problém, protože každý si tam najde to, co mu bude jak pracovně, tak geograficky nejblíž. 

Zdroj: Pecovatele (webnode.cz)

Pečovatelem na manželských setkáních

Pojeďte na Manželská setkání na Velehradě jako pečovatel a užijte si spoustu zábavy jak při hlídání dětí, tak ve společenství mladých pečovatelů. Akce se koná od 9. do 16. července 2022 na Velehradě, a jak už název napovídá, jezdí sem manželské páry, které se po celý týden starají o svůj vztah – poslouchají přednášky a sdílejí se ve skupinách. Mnoho z nich si ale sebou bere děti a v tuto chvíli nastupují pečovatelé, kteří se celý týden o jejich děti starají. Hlídání probíhá každý den vždy tři hodiny dopoledne a tři hodiny odpoledne. Večery jsou vyplněny společným časem mladých pečovatelů, kteří společně hrají hry, chodí do sklípku na sklenku a prožívají duchovní zážitky. Věk dítěte si můžete vybrat při přihlašování, takže nemusíte mít strach, že budete muset trávit čas s desetiletými dětmi, když byste rádi hlídali miminko. Jedinou podmínku, kterou musíte splňovat, je věk vyšší než osmnáct let. Přihlášení je možné v tomto formuláři, popřípadě více informací získáte na internetové stránce pecovatele.webnode.cz.

Tábory pořádané Českobratrskou církví evangelickou

Českobratrská církev evangelická pořádá v létě spoustu táborů pro děti a pobytů pro rodiny. Ve střediscích, kde se konají, je s tím samozřejmě spousta práce. Pro mladé se tak nabízí možnost užitečné činnosti a zábavy dohromady. Můžete jet třeba pomáhat do kuchyně, kde jste s kamarády, a v mezičase a večer máte volno. Na facebooku aktuálně shánějí pomoc (dokonce snad i nějak placenou) do střediska v Chotěboři (je na moc krásném místě v lese), ale určitě se proklikáte i na další možnosti, jak se zapojit. Pokud nechcete být v kuchyni, ale chcete poznat Chotěboř, můžete tam jet pomáhat dětem s postižením, jak se dočtete níže. Další možností jet pomáhat lidem s postižením je na táborech v Bělči nad Orlicí. A pokud se necítíte hned na to, jet pomáhat konkrétním lidem, a chtěli byste napřed nenápadně obhlídnout, jak to tam chodí, můžete tam jet jako normální brigádník do zázemí tábora. I tak pomůžete, ještě si něco vyděláte a budete vědět, co čekat.

Leckde jde pomáhat i s dětmi. :-) Zdroj: karmeldrasty.eu

Kláštery

V domácnosti je spousta práce - a to i v případě, že bydlíte v paneláku. Čas od času je potřeba umýt okna, pořádně vydrhnout třeba dveře nebo vnitřky skříní. Pokud máte dům, je práce mnohonásobně víc. A co teprve, když máte klášter! To bývají obrovské objekty, kde je oken a podlah k mytí tolik, že to jeden člověk nemůže zvládnout. Jenže v klášterech dnes většinou nežijí komunity o desítkách členů, často jich je tolik jako v průměrné domácnosti. Navíc jejich domy sloužívají i lidem zvenku - ti přijedou na duchovní cvičení a zase odjedou, ale práce zůstává. Pokud máte nějakou blízkou komunitu, můžete se poptat, zda neorganizují v létě brigádu - třeba potřebují něco zrekonstruovat nebo provést hloubkový úklid. Rozhodně budete kdykoli vítáni v nově vznikajícím klášteře v Drastech (ale napište jim předem a domluvte se). Jde tam navíc pracovat venku na čerstvém vzduchu. Pokud jste zdaleka, můžete se domluvit na možnosti přespání a spojit pomoc sestrám s návštěvou Prahy. Pravděpodobně vás ale neodmítnou v žádném klášteře, kde nabídnete pomoc.

Společenství Víra a světlo hledá asistenty pro děti s postižením

Společenství rodin s mentálním a kombinovaným postižením Víra a světlo hledá osobní asistenty na tábor, který se uskuteční první červencový týden od 2. do 8. 7. 2022. Tábor se koná v Chotěboři na Vysočině. Vhodné je, když už zájemci mají nějaké zkušenosti s asistencí, ale podmínkou to není, hlavní je chuť a radost z této práce. Organizátoři rádi komukoliv vystaví i potvrzení o praxi, takže je akce vhodná pro studenty psychologie, sociální práce apod. Za dobrovolnickou pomoc vám připadne ubytování, strava a proplacená doprava. Společenství rodin chce pomoci svým dětem s postižením poznat to, co děti „zdravé“ mohou běžně zažívat o prázdninách. Zážitky z táborových her, opékání buřtů, koupání v potoce, noční bojovky apod. Činnosti bývají koncipovány tak, aby se mohli zapojit úplně všichni, takže nejenom děti s postižením, ale také jejich sourozenci, rodiče i přátelé. Snaží se, aby lidé mohli prožít radost ze života ve společenství a uvědomit si, že každý tu má své místo. Máte-li zájem, ozvěte se na e-mail kootym@email.cz. 

Jste individualisti a nechcete se účastnit hromadných akcí a seznamovat se?

I pak můžete být dobrovolníky. Stačí se podívat kolem sebe a využít příležitosti. Třeba si na výlet přibalit gumové rukavice a pytel na odpadky a po cestě uklidit okolí pěšiny, po které půjdete. Vyčistit okolí oblíbené studánky, donést k ní porcelánový hrneček, který vám doma zbyl jako poslední ze sady a krčí se vzadu v lince. Vyrobit v lese za vesnicí houpačku pro děti (posuďte sami, zda je třeba se na tom s někým domluvit nebo mít povolení). Na potůčku udělat klapající mlýnek pro radost kolemjdoucím. Donést kytici lučních květin do domova důchodců. Nečekat na vyhlášení brigády a nabídnout volný den na úklid kostela. Dobrý pocit budete moci mít také. 

Pokud víte o dalších aktivitách, kde shánějí dobrovolníky, napište do komentářů, ať je nabídka širší. Děkujeme!

Anička, Martina a Theodora