V rámci celosvětového projektu Týden modliteb za jednotu křesťanů bude CČSH ve spolupráci s ERC ČR uskutečněn již 15. ročník Ekumenické studentské slavnosti. Slavnost se koná v úterý 18. ledna 2022 od 18:00 v kostele Kostel sv. Václava na Zderaze a za dodržení současně vyhlášených pandemickým opatření je možné zúčastnit se osobně. Slavnost je možné také sledovat online prostřednictvím streamu na FB stránce "Kostel sv. Václava na Zderaze".