Dnes slavíme Slavnost narození Páně a o text pro tuto jedinečnou a slavnostní příležitost jsme požádali předsedu České biskupské konference a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.

Vánoce, Narození, Ježíš, Betlém, Štědrý Večer
Zdroj: pixabay.com

Vánoční přání se hromadí na stole

Každý se snaží vyjádřit přátelství

potěšit či obdarovat radostí

Ta záplava slov však nesmí uškodit SLOVU

vyslovenému v tichu této noci

a zprávě která mění dějiny

BŮH JE S NÁMI

BŮH JE SE MNOU

 

Dnes Bůh vyřkl své SLOVO

poslední nejpravdivější nejkrásnější

co odpovídá na každou otázku

co s lidským tělem přijímá každého

se vším co je a má

Dnes Bůh dal člověku sebe

Dnes skutečností stal se nejbájnější sen

 

Teď můžem snít 

o beránku jenž bez strachu ke lvu lehne

o radlici z meče

o právu pro chudé

o spravedlnosti co se jak řeka rozleje

O světle co září bloudícím ve tmě

zázračném sycení hladových

a smíchu plačících

vladařích co konají spravedlnost

            prokazují milosrdenství

            a se svým Bohem pokorně chodí

o království lásky a pokoje

o církvi bez poskvrny

 

Dnes se splnilo Písmo

Dnes Bůh vyřkl SLOVO

a těm kdo ho přijali

dal moc být dětmi Boha

To SLOVO však čeká na lidské ANO

jež bájný sen mění v realitu

 

 

+Jan Graubner