Prázdninové setkání přátel časopisu DUHA a PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL se uskuteční v sootu 21.8.2021 v Putimi u Písku. Zúčastní se ho také apoštolský nuncius Mons. Charles D. Balvo. Na závěr dne se mohou účastníci těšit na divadelní představení Princ Bajaja v podání Víti Marčíka.