Práce v týmu, život v rodině, společné bydlení manželů, to vše vyžaduje umění dobré komunikace. V covidové době, kdy se mnoho pracujících nemůže potkávat na živo, je způsob vedení komunikace snad ještě důležitější.

 

zdroj obrázku: flickr.com

 

Pojďme se podívat hned na začátku na základní zásady zdravé komunikace v týmu. Je jedno, zda se jedná o skupinu osob v práci nebo v jedné domácnosti. Hlavní principy platí všude stejně. Pokud se jimi budeme řídit, podpoříme nejen přesnější sdílení informací, ale i důvěru a růst, pracovní progres nebo posílení vzájemných vztahů.

 

 1. Lidé v týmu by měli vědět, že mohou „kritizovat“. Slovo kritizovat zde dávám do uvozovek, protože tím mám na mysli konstruktivní kritiku nebo zpětnou vazbu. Možná lépe řečeno – lidé musí vědět, že mohou mít jiný názor a smí ho vyjádřit. Nejen tehdy, když je o to někdo žádá nebo jim to šéf dovolí. Sice se to zdá samozřejmé, ale v praxi to tak nebývá. Zpětná vazba je nezbytnou součástí pro úspěšnou práci a život. Na čím vyšším postavení pracujeme, tím pro ni bývá méně prostoru. Proto bych se měl stále snažit vytvářet prostor a ovzduší, ve kterém mi budou moci druzí lidé zpětnou vazbu snadno poskytnout. Jinak je můj život či práce odsouzena k neúspěchu. Platí to i o duchovní zpětné vazbě, kterou mi dává Bůh. Naslouchat svému svědomí se vyplatí.
 2. Nemluvit za někoho, vyjadřovat svůj názor. Nemluvit neadresně. Možná to znáte z domácnosti: „Někdo by měl vynést ten koš“ nebo ještě hůře „Měl by se vynést koš“. Podobné neadresné připomínky na pracovní poradě akorát zdržují a takto vyřčené poznámky a úkoly většinou nevedou k realizaci.
 3. S kolegy a partnery jednejme vždy s respektem. Každý jsme jiný a každý máme své mouchy. To ale neznamená, že se budu k lidem, kteří mi jsou nesympatičtí nebo udělali chybu, chovat bez úcty. Místo častého soustředění se na negativa svých kolegů bych se měl spíš soustředit na jejich kvality, přínos a dobré stránky. Manželství se bez takového přístupu neobejde.
 4. Být přátelský je jedno ze zlatých pravidel. Biblickým jazykem řečeno: „mějte se navzájem rádi.“ Znamená to třeba i jen úsměv nebo pozdrav po ránu. Ač jsou mnozí na akce typu teambuilding už alergičtí, je pravdou, že společná oslava nebo zážitek nás stmeluje.
 5. V zaměstnání o své práci mluvme a předávejme informace. Jasná komunikace předchází a limituje nedorozumění. To, co se nám zdá jasné, může být pro kolegy velice důležitá informace. Nabídněme pomoc a případné konflikty řešme hned.

To, co do komunikace rozhodně nepatří, se někdy nazývá komunikační faul. Faulujeme, když využíváme řeč tak, abychom svoje sdělení upravili bez ohledu na logiku a správnost tvrzení. Komunikační fauly se pak stávají základem pro manipulaci nebo propagandu. Často působí na emoce i rozum.  V běžných rozhovorech běžně sami děláme, ať už vědomě nebo nevědomě, například tyto komunikační fauly:

 

 • přehánění  - „Tys mě málem zabil!“
 • připisování úmyslu – „Určitě mi to udělali naschvál.“
 • pomluva (nepotvrzené tvrzení) – „Je to neschopný blbec.“
 • zobecňování – „Nikdy se spolu neshodneme.“
 • útočení – „Ty jsi blázen!“

Zdravá komunikace se dokonce řadí mezi nejvýznamnější motivační faktory ve firmách. Její nedostatek přispívá k postupnému nárůstu demotivace zaměstnanců. Například plat se na žebříčku motivací umístil až na třetím místě. Většina manažerů má obvykle pocit, že času, který svým lidem i celému týmu věnují, je dost. Zaměstnanci však takový pocit nemívají. Proto by měli vedoucí pracovníci investovat do komunikace s podřízenými a s kolegy mnohem víc času. 

 

Dobrá komunikace je základním kamenem pro vzájemnou důvěru mezi lidmi. Pomáhá ji tvořit a posilovat. Důvěru lze budovat, rozšiřovat, stavět. Roste pomalu a většinou dlouho, podobně jako roste třeba krápník. Stejně tak je ale i křehká, rozbít ji trvá krátce, jako když upustíme vázu. Napravit rozbitou důvěru samozřejmě lze, ale vyžaduje to čas, energii a mnohdy na ní zůstanou šrámy, které už nepůjde úplně vyhladit. Navíc poničená důvěra většinou ničí i další oblasti vztahů. Výhodou vztahu mezi člověkem a Bohem je to, že Boží důvěra v nás je nekonečná a nerozbitná. Vědomí velikosti Boží lásky je ohromně povzbuzující.

 

Důvěru můžeme přirovnat k imunitnímu systému. Pokud jí je málo, vztah může snadno onemocnět. Ve vyspělých firmách je důvěra chápána i jako ekonomická veličina. Často skrytá, ale nesmírně důležitá. Pokud se ze vztahů ve firmě vytrácí, náklady ve firmě vzrůstají. Naopak čím větší důvěru mám ke svým podřízeným, tím mě jejich řízení stojí méně peněz. Vyplatí se mi do důvěry investovat (čas, peníze, materiál…). Tam, kde je důvěra, se při výskytu problému hledá řešení. Tam kde není, se většinou hledá viník. 

 

Jste na vedoucí pozici? Podívejte se, zda neděláte některé z nejčastějších chyb nadřízených v komunikaci.

 

 • vytváření časového stresu
 • nejasné termíny, nepřesné formulace
 • hned mi je vše jasné (nevyposlechnutí si)
 • oznamovací způsob (jednostranná komunikace)
 • udržení si hierarchického odstupu
 • nepřiznání si chyby
 • akceptace informací z třetí strany (akceptuji žalujícího)
 • ponížení před ostatními

Když mluvíme o komunikaci v organizaci, je dobré zmínit i porady. Ty manažery vyhledávané a zároveň podřízenými spíš odmítané chvíle ve firemním životě. Má smysl se radit? Určitě ano. O poradách a řízení se napsalo už hodně textů a stále se zkoušejí nové metody. Je dobré si uvědomit, že u „porady“ není důležitá její forma, ale výsledek. To je odpověď na otázku proč - a nemusí to být složitá odpověď. Třeba jen, aby mohl každý poreferovat o své práci a seznámil s ní kolegy, nebo abychom společně vyřešili nějaký problém nebo abychom se více poznali. Manželé řeší třeba bydlení, školu svých dětí anebo také svůj vztah. Potřebují si čas od času promluvit i o tom, jak se jim spolu žije, o tom, na co není čas v každodenním shonu. 

 

Mít jasno o programu porady v práci znamená, že se na ni musím připravit. Měl bych mít i možnost do programu zasáhnout - doplnit vlastní body. Na poradu zvěme jen ty, kterých se řešená problematika týká, jinak lidi okrádáme o čas. A věnujme se jen tématům, která nejde vyřešit jinak. Snažme se držet programu a dodržme avizovaný čas konce. Udělejme závěr s rekapitulací a případně ji zapišme. Pak budou všichni odcházet s vědomím smysluplně stráveného času. 

 

V dnešní době remote práce se ukazuje, jak hodně chybí obyčejné iterakce mezi lidmi, při kterých se jakoby mimochodem předávají i podstatné informace. Ve chvíli, kdy se sejdu v kuchyňce s kolegy na kafi nebo se s někým potkám při cestě na záchod, dozvím se často mimoděk spoustu informací, které se týkají třeba práce kolegů z jiného oddělení. O to víc je nyní nutné, když se takto nemáme možnost vídat, dbát na důslednější komunikaci pomocí online nástrojů. Jaké používáte vy online nástroje pro práci a komunikaci? Napište nám do komentářů, co se vám osvědčilo.

 

Podstatné je v současném online životě naučit se oddělit pracovní prostor a komunikaci od soukromého. Jinak vám hrozí, že budete „v práci“ i při večeři nebo v posteli. Však znáte to večerní pípaní různých messengerů. Tak se nezapomeňte vypnout. Máte na to právo.

 

A co porady duchovní? Jak často se radíš se svým stvořitelem?

 

 


 

 

Související články:

https://smagazin.signaly.cz/2010/komunikace-sedm-smrtelnych-hrichu

https://smagazin.signaly.cz/2008/komunikace-klicova-vec-v-zivote-cloveka-1-dil

 

Zdroje: Workshopy a publikace FranklinCovey https://www.franklincovey.com/

 

https://www.darujme.cz/projekt/1203787