Když se řekne slovo letnice, vynoří se mi v mysli několik skutečností. Patří mezi ně třeba rozmanitost církve, ale i postava mého oblíbeného světce sv. Antonína z Padovy. Sv. Antonín totiž v jednom letničním kázání hovoří mj. o tom, že je-li někdo naplněn Duchem svatým, tak hovoří různými jazyky. A těmi jazyky jsou různá svědectví o Kristu – pokora, chudoba, trpělivost a poslušnost. A tyto jazyky – pokora, chudoba, trpělivost a poslušnost – různě svědčí o Kristu. Říká, že řeč je živá, mluví-li skutky. A skutky nemohou tolik lhát. No, mohou např. oddanost, věrnost, ohleduplnost, povinnost, láska lhát? V této otázce má jistě jasno nejen Forrest Carter v knize Odvedu vás do Sierry Madre.

zdroj

Pohrdal snad sv. Antonín svědectvím slova? Jistě ne, vždyť patřil mezi nejlepší kazatele všech dob! Službě slova se tedy plodně věnoval! Ale upozorňuje na to, abychom nebyli jako neplodný fíkovník, který měl být vyťat ze země, protože nenesl plody. Nemáme možnost se často nacházet v jeruzalémském „babylóně“, jak o tom čteme ve Skutcích apoštolů. Činnou lásku však můžeme žít stále.

 

A v různých svědectvích o Kristu můžeme vidět i rozdílné dary, které Bůh dává, abychom jimi sloužili, a tedy i svědčili. Jak je to jen dobře! Patříš snad k těm, kteří všechno umí nejlépe a nikoho nepotřebují? Já v těchto dnech završuji desátý rok ve službě mladým lidem a stále znovu a znovu si uvědomuji vděčnost za mnoho obdarování, která mají moji spolupracovníci a která mně chybí. Hned od počátku mé služby mládeži jsem si říkával – no, co bych si bez těch mých spolupracovníků jen počal? Tak vnímám letnice jako příležitost pro oslavu a vděčnost za krásu církve v její rozmanitosti.

 

Tak je to i na Tobě! Přispět svým dílem ke kráse církve, která má dnes narozeniny! Aleluja!

 

P. Ing. Mgr. Jiří Pospíšil,

farář ŘKF Rajnochovice a ředitel ADCŽM Přístav Rajnochovice