Ve dnech 6.-27. října 2019 se konala zvláštní biskupská synoda. Proč se jí říká „amazonská“, když se konala v Římě, a co se pod tím exotickým názvem vlastně skrývá?

Oblast Amazonie je obrovský region. Obývá ji 34 milionů lidí různých náboženství, etnik a kultur. Navíc se zde nacházejí nenahraditelné přírodní bohatství.  Podle slov přípravného dokumentu se oblast potýká s „hlubokou krizí“, která je způsobená „dlouhodobými lidskými zásahy“ pramenícími ze „spotřebitelské kultury“. Dochází k vykořisťování původních obyvatel a přírody neomezenou těžbou, znečišťováním, obchodem s lidmi a drogami, kriminalizací obránců území. Původní obyvatelé pak migrují do měst, kde žijí za hranicí chudoby a jsou připraveni o své kulturní bohatství. 

Pozor, to zní tak, že to má něco společného i s námi na druhém konci světa. 

zdroj: https://www.ncronline.org/news/opinion/signs-times/controversy-mixes-consensus-bishops-gather-amazon-synod

Motem synody bylo „Nové stezky církve a integrální ekologie“.  Cíl papež zformuloval takto: „Dobrat se nových cest k evangelizaci tamějšího Božího lidu, zejména domorodých obyvatel, kteří jsou často zapomenuti a postrádají příznivé vyhlídky do budoucnosti, což je zapříčiněno také krizí amazonské džungle, tedy plic, majících pro naši planetu maximální důležitost“. Takže tady jde i o budoucnost planety!

Pozváni byli biskupové ze 7 amazonských států, ale kromě nich také laici a zasvěcené osoby působící v Amazonii, včetně představitelů jednotlivých etnik.

Účastníci synody vypracovali závěrečný dokument s názvem „Nové stezky pro církev a pro integrální ekologii“. Dočtete se v ně o zajímavých diskutovaných tématech. Patří mezi ně misie, inkulturace, integrální ekologie, ochrana domorodých obyvatel, amazonský ritus, role žen a nové možnosti, zejména v oblastech, kde je obtížný přístup k eucharistii. Co si pod tím přestavit konkrétněji? Návrat k jednoduchému životnímu stylu sv. Františka, vytvoření misionářských týmů na předměstích, ekumenický a mezináboženský dialog, ochrana Země a života, propojení péče o přírodu a péče o znevýhodněné obyvatele, očištění a ocenění lidové zbožnosti. Poslední část dokumentu se týká možných nových cest pro církev. Objevují se zde témata jako kněžské svěcení ženatých mužů, jáhenské svěcení žen a vypracování amazonského ritu. Dále byla navržena definice „ekologického hříchu“ jakožto „činu nebo opomenutí proti Bohu, proti bližnímu, komunitě, životnímu prostředí, budoucím generacím a ctnosti spravedlnosti". Tyto myšlenky jsou však pouhými návrhy pro papeže.

A jaký vliv to bude mít na církev? Papež František oznámil, že postsynodální exhortaci vypracuje do konce roku.

Autor: Marie Vlčková