Požehnané, radostné, náročné, obohacující, Boží! Těmito slovy bych popsala dobrovolnictví na festivalu UNITED. Jako dobrovolnice jsem byla součástí festivalu UNITED už třikrát a musím říct, že mě tato zkušenost stále dokáže nadchnout.


Možná to zní jako klišé, ale je to skutečně silný zážitek – ten pocit, když víte, že můžete být součástí něčeho většího, a když máte možnost přispět k přípravě tak krásné akce jako je festival UNITED, je něco neskutečného.
Na festival jsem dlouhá léta jezdila jako účastnice. Motivací stát se dobrovolníkem byla touha pomoci s přípravou tohoto festivalu. Mám za sebou zkušenosti s pořádáním událostí v církvi a vím, jak je to náročné. Pochopila jsem, že když se spojíme dohromady, každá ochotná ruka může udělat rozdíl. Uvědomila jsem si navíc, že svojí prací přispěju k tomu, že se noví lidé budou moci setkat s poselstvím Kristova Slova.
Abych byla upřímná, práce na UNITED bývá pro mě často intenzivní. Ne proto, že by to po nás organizátoři vyžadovali, ale spíše kvůli mé vlastní touze co nejvíce pomoci, a to i na úkor vlastního vyčerpání. Nicméně právě tato intenzivní práce vytváří silnou komunitu mezi dobrovolníky a organizátory, která nám dodává sílu pokračovat. Vidět lidi, kteří pracují s láskou a úsměvem, je něco, co mě každý rok znovu nadchne. Ten největší zlom ale přichází ve chvíli, když si uvědomíte, jaký obrovský smysl to má. I přes vyčerpání a únavu vám dojde, že to stálo za to. Vidět, jak se mění životy, je neuvěřitelně povzbuzující.
Z dobrovolnictví na festivalu UNITED si odnáším vždy spoustu zážitků. Ty vtipné zážitky s ostatními dobrovolníky jsou prostě nezapomenutelné - smát se do té míry, že vás bolí pusa, nebo si zpívat píseň „Hej ty, já jsem taky popelář“ při nočním úklidu města. Ale jsou tu i ty niterné okamžiky, kdy cítíte, že Pán Bůh opravdu působí. Ať už skrze organizátory, dobrovolníky, program nebo skrze samotné účastníky, Boží láska je cítit v každém koutu festivalu.


Dobrovolnictví ale není jen o práci. Ano, je tu spousta práce, ale zároveň jsou pro nás připraveny i duchovní programy, které nám dávají sílu a inspiraci. Ať už je to společná modlitba, biblické vyučování nebo chvály, máme možnost posilovat svou víru a nalézt odpočinek v Boží přítomnosti. Je to kombinace služby a duchovního růstu, která dává dobrovolnictví na festivalu UNITED hlubší význam. Program pro dobrovolníky je vždy našlapaný. Organizátoři se neskutečně snaží, abychom nabrali sílu nejen fyzicky, ale i duchovně. Jejich péče a zájem jsou neocenitelně a já za to moc děkuji.
Festival UNITED mě naučil hodně věcí, ale možná ta nejcennější je umění řešit vše s láskou. Všechny konverzace, příjemné i nepříjemné, mám teď tendenci řešit v duchu lásky k bližnímu. Chci svým chováním ukazovat na Pána Boha jako svého Stvořitele, a festival UNITED mi v tomto pomohl.
Celkově má dobrovolnictví na festivalu UNITED pro mě velmi pozitivní dopad. Každý rok se těším na další setkání s úžasnými lidmi, na další zážitky a na možnost být součástí něčeho tak krásného, jako je tento festival. Jsem vděčná, že mohu být součástí UNITED a že vidím, jak mění životy lidí kolem mě. Má to obrovský smysl.
Děkuji za to všem, kteří jsou součástí tohoto úžasného díla!

Ester Wernerová, dobrovolnice z festivalu UNITED

I ty se můžeš stát dobrovolníkem na festivalu UNITED a zažít týden plný zábavy, nových přátelství, programů a práce na akci s velkým přesahem. Více informací najdeš na www.festivalunited.cz/dobrovolnictvi.