Před lety se mi dostala do rukou čtivě napsaná kniha Africká minulost. Obsahovala určitý průřez dějinami různých částí Afriky, tohoto obrovského a nesmírně rozmanitého kontinentu, ukázaný na úryvcích z děl mnoha autorů od starověku po 20. století. Kniha sice staršího data (anglický originál vyšel v roce 1966), ale i tak dokázala spolu s dalšími zdroji hodně změnit a rozšířit můj pohled na Afriku včetně té subsaharské. 

Zlatý nosorožec z Mapungubwe, středověkého státu v jižní Africe. Byl objeven v hrobě z 12. až 13. stol. spolu s dalšími předměty, z nichž některé byly vyrobeny až na Filipínách. Zdroj Wikimedia Commons.

Proto jsem uvítal, když nedávno vyšla daleko novější kniha Zlatý nosorožec, která se stále dá získat alespoň jako e-kniha. Ta je opět jakousi čtivě napsanou mozaikou či vitráží střípků z dějin, tentokrát však jen za období zhruba odpovídající středověku v Evropě. Je to asi první populárně-naučná kniha o tomto období, které někdy bývá považováno za jakousi dobu temna v Africe - ne snad kvůli politickému vývoji, ale proto, že z tohoto období je velmi málo informací a je zahaleno jakousi temnotou. Mnoho pohltila poušť, mnoho se v tropickém podnebí rozložilo, z kdysi velkých měst odešli lidé a ústní tradice se zpřetrhaly... Přesto, nebo právě proto, je pro mě fascinující objevovat tuto historii, kontakty Afričanů s Indií i Čínou, zapojení zvláště severní Afriky do muslimského světa, vztahy mezi muslimským Egyptem a křesťanskými královstvími v Núbiji, úžasné kostely vydlabané ze skály v dnešní Etiopii a mnoho dalšího. A pokud by snad čtenář chtěl něco kratšího, doporučuji alespoň rozhovor s autorem knihy v časopisu Vesmír 2022/12.