„Ty se hlásíš na teologii? Proč chceš být farář? A copak můžeš být farář, když jsi ženská?“ Přestože u nás je hned několik teologických fakult a další školy, kde lze studovat teologii, mnoho lidí si pod tím stále neumí moc představit. Někdo si plete teologii a vstup do kláštera, někdo má pocit, že je to učňák pro faráře. Co všechno se ve skutečnosti na teologických fakultách studuje a k čemu všemu jde získané znalosti využít? Má smysl teologii studovat, i když nechceme být faráři nebo jeptiškami, jak si někteří představují?

Zdroj: KTFest 2020 - Katolická teologická fakulta (cuni.cz)

Teologické fakulty patří do univerzit od samého počátku. Náš dojem hodně zkreslila druhá polovina dvacátého století, kdy podat si přihlášku na teologii, a je jedno, jestli katolickou, evangelickou nebo husitskou, znamenalo zavřít si dveře na jakoukoli jinou školu a k jinému slušnému zaměstnání, než byla právě práce farářů. Kdo tedy nechtěl být farářem, studoval teologii raději sám doma a na tajných bytových seminářích. Dneska už nám za studium žádný postih nehrozí a postupně stále víc lidí přichází na to, že pár ročníků teologie, případně klidně celých pět, se jim prostě hodí. Na nábožku a v neděli ráno v kostele se nedozvědí vše, co by z této oblasti rádi věděli. A tak si buď k jinému studiu přidávají studium teologie, nebo, pokud chtějí studovat humanitní obor, hledají ho právě na teologických fakultách. Kromě čisté teologie jde na všech studovat i něco příbuzného: církevní umění, pastorační práci, filosofii, religionistiku… A ne, i když se nevěřící paní prodavačka v samoobsluze křižuje, když se dozví o něčím úmyslu jít tam studovat, absolventi teologických fakult neplní databáze úřadů práce, většinou se uplatní velmi dobře. Studium s „podobně zaměřenými“ spolužáky, kteří se nediví odpovídajícímu životnímu stylu a hodnotám, je pro mnohé příjemným bonusem.

Na výběr je z pěti teologických fakult. Tři jsou v Praze, jedna v Českých Budějovicích a další v Olomouci. V nejbližších dnech na nich budou probíhat dny otevřených dveří. Třeba zjistíte, že máte zrovna volno a že máte chuť se tam zajít podívat. A že je vám už třicet, čtyřicet nebo padesát, školu jste dávno vystudovali a chodíte do práce? To není na překážku, rozhodně byste nebyli za exota. Dneska je už úplně normální, že zvlášť tento obor studují lidé zralého věku, kteří chtějí svůj křesťanský život brát vážně a konečně mají na studium něčeho, co je nebude živit, ale co považují za zcela zásadní, čas.

Pokusily jsme se vám s kolegyní Martinou sehnat vyjádření těch, kteří dané fakulty dobře znají. Snažily jsme se o co nejširší pojetí, přesto je náš výběr poněkud subjektivní. Objektivní informace najdete v odkazech. Tohle jsou vyznání lásky teologii a domovské fakultě. Speciálně pro vás. 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Teologická fakulta

Nikdy nejste příliš mladí nebo příliš stáří na studium teologie. Na žádné jiné škole jsem nepotkala tak široký věkový rozptyl studentů a respekt ke každému věku. Žádné předchozí studium a (téměř) žádná předchozí pracovní zkušenost nebo mimoškolní zájem se zde neztratí. Většinu životních zkušeností zde zužitkujete a naopak studium obohatí váš běžný mimoškolní život. Moji spolužáci byli kněží, řeholnice a učitelé/ky, ale také policista, režisér, kadeřník, bioložka, klavíristka, sportovní masér, špičkový manažer, zdravotní sestra... Základy a dějiny filosofie se Vám budou v životě hodit. O Bohu, Písmu a víře toho nikdy nemůžete vědět dost. Málokde si můžete vybrat z tak pestré škály volitelných předmětů a seminářů. Většina vašich spolužáků a spolužaček nedojíždí do školy s cílem získat potřebný titul, ale proto, že je studium skutečně zajímá, většina vašich učitelů a učitelek pravděpodobně neučí jen proto, aby se nějak uživila, a tahle kombinace dává velkou šanci zakotvit na pár let v mimořádně obohacujícím společenství, které nezřídka kdy časově dalece přesáhne období od imatrikulace po promoci.

Jana Dědinová, absolventka TF JU

Už zítra, ve čtvrtek 19. 1. 2023 můžete navštívit studijní den Pastorace v sociální práci. Nenechte se odradit tím, že nejste z Budějovic; na celodenní program s krátkými představeními jednotlivých druhů pastorační práce a diskusemi se můžete se připojit i přes zoom – všechny potřebné informace najdete v odkazu. V pátek se tam koná Den otevřených dveří. Dopolední program je offline, odpolední online. Odkazy prý budou zveřejněny v den konání. Představeny budou jednotlivé studijní programy. Kromě teologie, etiky, sociální práce nebo pedagogiky volného času můžete studovat i religionistiku a filosofii. Pokud byste se Budějovic přeci jen chtěli vydat osobně, můžete se v sobotu na fakultě zúčastnit Paliativního dne – jen je třeba se předem přihlásit.

Mnoho lidí si myslí, že filosofie je k ničemu. A víte co? Mají vlastně pravdu! Jenom z toho obvykle vyvozují chybný závěr, že filosofii nestojí za to věnovat čas. Jsou dva druhy věcí: některé chceme pro ně samé, jiné jen jako prostředky k něčemu jinému. Ovšem ty, které chceme jen kvůli něčemu jinému, nemají vlastní, vnitřní hodnotu. Věci, které vnitřní hodnotu mají, jsou naopak hodné naší pozornosti a zájmu samy o sobě, i kdyby se nedaly použít k něčemu dalšímu. A my filosofové jsme přesvědčeni, že filosofické poznání je jednou z nich. Filosofování se totiž člověk nevyhne. Pokud nevíte, jak spočítat určitý integrál nebo vyoperovat slepé střevo, nemusíte to dělat: budete se zkrátka věnovat v životě něčemu jinému. Úplně každý si však musí nějak odpovědět na základní existenciální otázky: O které hodnoty stojí za to usilovat? Jak vypadá zdařilý lidský život? Neexistuje náhodou Bůh, a nemám k němu nějaké povinnosti? Anebo je veškerá realita pouze „atomy a prázdno“? Již tím, že nějak žijeme, si na tyto otázky odpovídáme: a tedy všichni nějak děláme filosofii. Otázka není zda, nýbrž jak. Nechcete se naučit dělat ji trochu lépe? Jsme tu proto, abychom vám v tom pomohli! A nebude to nuda!

Lukáš Novák, odborný asistent na katedře filosofie a religionistiky

Univerzita Karlova Praha

Katolická teologická fakulta

Chci rozumět, čemu věřím. A teologie je rozumová reflexe víry. To, že víře porozumím, mě přivádí ke stále větší víře. A to se vyplatí.

David Vopřada, docent na katedře systematické teologie a filosofie

Den otevřených dveří se zde koná až v sobotu 28. ledna 2023. Představí se vám zde obory, které lze na fakultě studovat: Dějiny křesťanského umění, Dějiny evropské kultury, Aplikovaná etika, Katolická teologie a Teologické nauky. Pro získání bližších informací o dni otevřených dveří je prý vhodné sledovat facebook.

Doporučuji studium teologie i pro laiky proto, protože otevírá dveře do světa Víry, Naděje a Lásky, bytí vezdejšího i věčného. Doporučuji i studium dějin křesťanského umění, neboť umění inspirované myšlenkami křesťanství nám dovoluje dotknout se Božího řádu a tajemství.

Jan Royt, profesor na Ústavu dějin křesťanského umění

Evangelická teologická fakulta

Studium teologie může člověku dát hlubší vhled do základů evropské kultury, promýšlení světa z pohledu, který v naší společnosti dlouhá léta chyběl, intenzivní přemýšlení nad zásadními otázkami života, dobrý základ pro etiku všedního dne, skvělé vyučující leckdy světové úrovně, zajímavé kontakty, partu spolužáků, spoustu vášnivých diskusí u kafe a piva, objevování nových autorů, klid knihovny, výzvu chápat věci nově, zásadní rozšíření obzorů, kompetenci analyzovat komplexní problémy, schopnost psát texty, které mají hlavu a patu. Objevovat krásu světa skrze krásu myšlenek.

Petr Gallus, docent na katedře systematické teologie a na katedře teologické etiky, proděkan pro rozvoj

A taky může na ETF studovat sociální práci! A naučit se přemýšlet o sobě i o druhých v hlubším kontextu a k tomu ještě umět prakticky pomoci 🙂

Alžběta Matochová, vyučující na katedře sociální práce

Na této fakultě se bude Den otevřených dveří konat v pondělí 23. ledna 2023. Představení jednotlivých studijních oborů bude prezenční, ale v odkazu najdete k oborům krátká videa. Můžete si přečíst, proč studovat právě tuto fakultu, nebo se podívat na profily absolvenů diakoniky. Na výběr jsou bakalářské i magisterské obory Evangelická teologie, Teologie křesťanských tradic, Sociální a pastorační práce, Teologie - spiritualita – etika nebo Křesťanská / Komunitní krizová a pastorační práce – diakonika. Přečíst si můžete také rozhovor o studiu na této fakultě.

Teologii chápu primárně jako přípravu pro práci faráře. Tu chápu především jako exorcismus, verbální a kultické nastolování Božího království navzdory silám zmaru, k čemuž člověk nabere nějaké kompetence exegetické, systematické, pastorační... Jelikož je tohle Boží království z podstaty kolektivní kategorií, patří k tomu podstatně schopnost vyjít se sebou a s druhými. Připadá mi to vzrušující job.
A pro nefaráře? Teologie je také disciplína, v níž jde o kritickou reflexi jednoho komplexního kulturního fenoménu, zvaného křesťanství. Člověk se tu seznámí s jeho orientálními kořeny (a když chce, může pak jít dělat vyslance v Izraeli -- nebo aspoň průvodce), s jeho helénistickou a latinskou proměnou (a může učit řečtinu, latinu, gymnaziální filosofii), s jeho středověkou několikafázovou syntézou (a může učit dějepis nebo to tváří v tvář všem možným inkulturacím někam dotáhnout v kulturologii - nebo se dát k památkářům), s osvícenskou sekularizací (takže se umí na náboženství podívat zvenčí a poradit učitelům, policajtům, vojákům), s proměnami etické argumentace (takže má nástroje pro společenská dilemata typu manželství pro všechny, za jakých podmínek jít do války apod.) a s péči o duši a o společenství (takže má základ pro všechny ty koučingy a komunitní svépomocné iniciativy). V evangelickém provedení (ale katolíci to mají taky) je tady navíc nějaká nad Biblí snad alespoň trochu vytrénovaná citlivost pro to, jak fungují slova, což se hodí sekretářkám i ředitelům...

Petr Sláma, docent na katedře Starého zákona, proděkan pro postgraduální vzdělávání

Husitská teologická fakulta

Tato fakulta nabízí studijní programy teologie, filosofie, religionistiky, judaistiky, sociální práce a pedagogiky. Představuje je v krátkých videích na svých stránkách pod pozvánkou na den otevřených dveří, který se bude konat v pondělí 23. ledna 2023. Program je prezenční, ale v odkazu najdete, tak jako na dalších fakultách, krátká video-představení jednotlivých oborů. Víc o fakultě se dočtete nebo můžete shlédnout na dalších stránkách, stačí se jen trochu proklikat.

Univerzita Palackého v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta

Hlásil jsem se na teologii, protože jsem chtěl blíže poznat Boha, Jeho Církev a dějiny spásy. Zároveň s tím, jsem si od studia sliboval, že budu moci stát pevně ve víře a statečně vyvracet svým nevěřícím přátelům a nepřátelům Církve jejich falešné představy o Bohu a přivádět je k Pravdě. Teologie byla mým koníčkem, ale nabízelo se spojit s ní druhý obor - žurnalistiku, kterou jsem také studoval, a začít pracovat pro některá křesťanská média. Nakonec mě ale cesty Páně zavedly úplně jiným směrem.

Pavel Kučeja, absolvent teologických studií na CMTF UP

Tady nám, bohužel, den otevřených dveří už utekl, byl už v sobotu. Na Moravě jsou s křesťanstvím vždycky napřed. 😊 Naštěstí i oni mají pro všechny zájemce, kteří se nebojí teologie a chtěli by pracovat třeba jako, cituji: učitel(ka), vychovatel(ka), sociální pracovník/pracovnice, profesionál(ka) při humanitních misích, tiskový(á) mluvčí, psychoterapeut(ka) nebo třeba expert(ka)na krizovou komunikaci, natočená videa a hodně informací můžete najít na stránkách a na facebooku. Berou samozřejmě i ty, kteří chtějí být prostě knězem.

Co mi studium dalo?

Předně je třeba rozlišovat mezi oblastí vědění oboru a kompetencemi, které obor studentovi poskytuje. Studium teologie mi dalo mnoho užitečných dovedností, které jsou využitelné v praktickém životě. Jmenovitě: schopnost interpretovat náročné texty, psát texty s jasným vyjádřením a formulací, práce s historickými prameny, rozvinutí kritického a abstraktního myšlení. Studium mi také poskytlo novou optiku na vzdělání jako takové. Oproti oborům na filozofické fakultě je teologie velmi systematická a intradisciplinární, což znamená, že jednotlivé teologické disciplíny se vzájemně doplňují, podmiňují se a jsou mezi nimi úzké vazby.

Proč jsem se tam hlásil?

Před studiem teologie jsem již dosáhl vysokoškolského vzdělání v oblasti filozofie a humanitních oborů. Teologii jsem tedy nepotřeboval studovat za účelem dosáhnutí akademického titulu a vnímal jsem ji jako doplňkové vzdělání. Na teologii jsem se hlásil proto, že jsem chtěl doplnit kulturní mezeru, jenž filozofická fakulta nemohla poskytnout vzhledem k prudkému rozvoji kulturního marxismu v západních intelektuálních kruzích. Humanitně orientované vzdělání vyžaduje tři základní oblasti, které by si měl člověk osvojit. Dědictví antické filozofie, křesťanství a východiska osvícenství. Studium teologie je tedy doplněním zásadní perspektivy pro porozumění doby, v níž žijeme. Důvody, proč se hlásit na teologii jsou různé. Většina uchazečů má o teologii zájem z důvodů povolání ke kněžství nebo chtějí více porozumět otázkám víry, nicméně studiem teologie člověk nečerpá pouze vědění o Bohu, nýbrž také vědění o člověku.

Co s vystudovanou teologií budu dělat?

To je otázka, na kterou nelze jednoznačně opovědět; bohoslovci, kteří vystudují teologii, mají ohledně budoucnosti jasno. Já jsem však vystudoval teologii jako laik, přičemž jsem teologii vystudoval dvoubodově jako mezifakultní studium v kombinaci s oborem Mediální studia. Studium teologie pro mě nemělo pragmatické důvody. Ohledně této otázky je třeba si uvědomit, že studium oboru na vysoké škole nemusí nutně vést k lepšímu uplatnění na pracovní trhu. Zejména studium teologie má i jistou osobní dimenzi, v níž by si měl člověk uvědomit, že vzdělání je hodnota sama o sobě, přičemž člověk by se měl především vzdělávat pro vlastní sebezdokonalování.

David Provazník, absolvent teologických studií na CMTF UP