První dva lednové týdny probíhá v České republice tradiční Tří králová sbírka. Přispět můžete do kasiček, které k vašim domovům přinesou koledníci, do statických kasiček umístěných na veřejných místech nebo z pohodlí domova online či zasláním dárcovské SMS. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika.

Tři králové v Hradci Králové. Zdroj: Diecézní charita Hradec Králové

Desetitisíce dobrovolníků vyráží každoročně do ulic v korunách a pláštích, aby koledovali a vybírali příspěvky na charitní služby, které pomáhají starým a nemocným lidem, dětem z chudých rodin nebo lidem na ulici.

Možností, jak přispět na Tříkrálovou sbírku, je několik. Kromě klasického přispívání hotovostí do kasiček můžete využít Online koledu, jednorázovou nebo pravidelnou dárcovskou SMS, převodem na sbírkový účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 777.

Sbírku podpoří tradiční Tříkrálový koncert z Městského Divadla Brno, který je poděkováním všem koledníkům, partnerům i dárcům a příznivcům. Koncert bude v přímém přenosu v neděli 8. ledna od 18. hodin přenášet ČT1. Koncertem bude provázet Martina Kociánová a Jan Čenský a kromě hudebních vystoupení diváci uvidí i reportáže o tom, jak výtěžek Tříkrálové sbírky pomáhá.

Výnos sbírky se rozděluje podle předem daného klíče. 65 % vybraných prostředků zůstává charitám, které je vykoledovaly, 15 % putuje na velké diecézní projekty, 10 % je určeno pro krizový fond, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika a 5 % tvoří zákonné režie sbírky, jak uvádí oficiální stránky Tříkrálové sbírky.

Na webu Tříkrálové sbírky jsou zveřejněny záměry jednotlivých oblastních charit. Prostředky tak budou využity například na vybavení různých sociálních zařízení, spolufinancování dopravních prostředků nutných pro poskytování terénní péče, opravy či chod jednotlivých zařízení a podporu lidí v nouzi apod. Můžete se zde seznámit s tím, na co půjdou prostředky vykoledované během Tří králové sbírky. V loňském roce sbírka vynesla přes 141 milionů korun a dárci nejčastěji přispívali do kasiček.

Více informací najdete na webu www.trikralovasbirka.cz.