Tak si to zopakujeme: Dneska a zítra můžeme ovlivnit, kdo bude následujících pět let naším prezidentem. Bez ohledu na to, co si myslíme o přímé volbě prezidenta, nevyužít této možnosti by bylo lehkomyslné. Každý z nás má šanci udělat pro svou zodpovědnou volbu maximum - může si sehnat informace a pečlivě je uvážit. Za jiné takto ručit nemůže. Nechávat tedy volbu na ostatních nedává smysl. Já jsem občan, já jsem obdařen rozumem a já musím svůj rozum používat. Jaká bude tato země záleží i na mně. Nejen při volbách, ale i při volbách.

Zdroj: mujRozhlas

Předpokládám, že většina voličů už je rozhodnuta, koho bude volit. Pokud patříte k těm, kteří se rozhodovat nechtěli, ještě pořád máte čas si informace zjistit. Pořád máte čas změnit plány a místo na hory odjet do místa trvalého bydliště. Není ostuda se v takovém případě omluvit kamarádům a vysvětlit jim, že jsme se rozhodli být zodpovědní. Ostuda by byla to neudělat.

Tolik k té „práci“. Zbylou kapacitu můžeme věnovat té druhé části Benediktova hesla a modlit se. Přirozeně budeme mít tendenci prosit o vítězství kandidáta, kterého považujeme za lepšího. Pro sebe a svou schopnost se chovat k lidem s láskou ale uděláme lépe, pokud začneme tu agitační část voleb pomalu opouštět a celou záležitost prostě svěříme do Božích rukou. Jinak hrozí, že jak vítězství, tak prohru našeho kandidáta budou provázet myšlenky a pocity výrazně nekřesťanské. Nejde nám o to, aby někdo, byť nám není sympatický, „utřel“, jde nám o to, aby se lidem v této zemi dobře žilo, aby je nic zbytečně nesvádělo k nepoctivosti a nemuseli se za své představitele stydět. Jestli nevyhraje náš kandidát, o to víc bychom se měli modlit za toho druhého, aby dokázal pro tuto zemi pracovat - i tím, že bude pracovat sám na sobě. Myslet si, že někdo je tak špatný, že se nemůže zlepšit, by od nás bylo velmi nekřesťanské. Teorie dobrá, praxe náročná - já to plánuju alespoň zkusit. 

A pokud nás ve stresu nenapadají vhodná slova a tichou modlitbu beze slov přehlušuje úzkost, na pomoc přicházejí zdroje z internetu:


„Nebeský Otče, ve jménu Pána Ježíše Krista, v lásce Svatého Ducha a na přímluvu Matky Boží Panny Marie prosíme, odpusť nám hříchy, zmocni se nás svým Svatým Duchem, abychom chtěli jen to, co chceš Ty, volili a zvolili toho, kdo je nejlepší kandidát ve Tvých očích. Prosíme, aby ho naplnila Tvá Moudrost, aby po ní toužil jako Šalamoun a aby mu skutečně záleželo na pravých hodnotách a na nás všech. Ať se na přímluvu sv. Václava, sv. Ludmily a všech svatých vládců za žádných okolností nezpronevěří svému svědomí a poslání. Prosíme také o rozprášení a zažehnání jakýchkoliv nekalých záměrů, podvodů, tlaků a zlých sil v celém procesu volby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

(Dominik Duka | Facebook)


Modlitba za prezidenta

Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi,
a ti, kdo vládnou, jsou ve tvých službách;
vyslyš naše prosby
za budoucího nejvyššího představitele našeho státu:
pomáhej mu, ať poznává, co je správné,
a dobře vykonává svůj úřad,
aby byl vždycky zajištěn právní řád
a svobodné rozvíjení lidské osobnosti.
Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista.
Amen.

Modlitba za voliče

Dobrý Bože, shlédni na lid, který se chystá rozhodovat o své budoucnosti.
Svěřujeme ti voliče prezidentského hlasování,
kéž se rozhodují uváženě, podle svého nejlepšího přesvědčení.
Prosíme o moudrost pro každého z nás,
aby naše volba přinesla dobro naší zemi. Amen.

 

Modlitba za prezidenta a za voliče... - Víra.cz, Bůh, křesťanství (vira.cz)


Provinciálové českých provincií dominikánů a františkánů, Lukáš Fošum OP a Jakub Sadílek OFM, vydali společné prohlášení ke druhému kolu prezidentských voleb v ČR 2023. K dispozici je ZDE.


Fotografové Člověk a Víra | Facebook