Příští týden se 23. listopadu se uskuteční Červená středa, připomínka pronásledovaných pro víru. Záštitu nad letošním ročníkem převzal ministr zahraničních věci ČR Jan Lipavský, rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková a rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Červená středa 2021. Foto: Martina Řehořová, Člověk a víra

Tato mezinárodní iniciativa začala ve Velké Británii v roce 2016 a v Česku se koná popáté. Červená středa je kampaň, která chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Smyslem akce je si veřejně připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. K akci se připojila Česká biskupská konference společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR. Kromě červeně nasvícených památek proběhne tento den doprovodný program, jehož cílem je upozornit na danou problematiku a spojit se v modlitbě.

Konference „Pronásledování pro víru… Jak mohu pomoci já?“ začne ve 13:00 v Brožíkově sále na Staroměstské radnici (Praha 1) a přihlašovat se můžete zde. V Praze pak bude program pokračovat židovsko-křesťanskou modlitbou ve Velké aule v Karolinu, odkud pak půjde průvod kolem červeně nasvícených budov Staronové synagogy, kostela sv. Jiljí a Betlémské kaple.

V rámci Červené středy proběhne 23. listopadu ve 20:00 v Betlémské kapli (Praha 1) benefiční koncert. Ten ve spolupráci s Charitou Česká republika pořádá Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí. Koncert bude živě přenášet TV Noe, která bude provozovat i živé dárcovské call centrum. Výtěžek bude využit k osvobození převážně křesťanských otroků unesených islámskými milicemi v Jižním Súdánu. Více informací a pokyny k objednání vstupenek najdete na webu www.cervenastreda.cz.

Akce v rámci Červené středy se konají napříč celou republikou. Jejich přehled najdete na interaktivní mapě, kam zároveň můžete přidávat své akce.

Více informací najdete na www.cervenastreda.cz.