O festivalu UNITED jste asi slyšeli, když ne jinde, tak na našem facebooku. Akce, která se nenazývá ekumenická jen proto, že se to dneska sluší. Tady se podílí opravdu všichni a nikdo není pouhý host“. Na programu najdete katolického kněze i superintendentku metodistické církve. Pokud chcete zjistit, co křesťany v rozličných církvích spojuje, a nechce o tom jen číst, ale skutečně to zažít, příležitost máme právě jednou za rok ve Vsetíně.

Zdroj: | Člověk a Víra (clovekavira.cz)

UNITED je křesťanský multižánrový festival na Vsetíně, který probíhá vždy koncem prázdnin, v předposledním víkendu před začátkem školního roku, což letos vyšlo na 18. - 20. srpen. Můžete se tu zúčastnit koncertů, workshopů, seminářů, sledovat divadelní představení nebo sportovat, a samozřejmě se také společně modlit a hledat odpovědi na své otázky a trápení. 

Zdroj: | Člověk a Víra (clovekavira.cz)

Letos na několika hudebních scénách vystoupili například kapela BCC Worship, ESPÉ, Lévi, Noemiracles, písničkář Pavel Helan, violoncellista Petr Špaček, zpěvačka Sima Magušinová nebo zpívající evangelický farář Filip Boháč (nepleťte si ho s dominikánem Filipem Boháčem, o jehož účasti na festivalu nic nevíme, natož o to, že by tam zpíval). 

Zdroj: | Člověk a Víra (clovekavira.cz)

Během festivalu proběhlo patnáct seminářů a třináct workshopů. Vedli je třeba řádová sestra Angelika Pintířová, farářka Ivana Procházková, teologové Pavel Hošek a Zdeněk Vojtíšek, novinář Petr Vizina, psycholog Dalimil Staněk nebo salesián Libor Všetula.

Zdroj: | Člověk a Víra (clovekavira.cz)

Semináře byly hojně navštěvovány, což svědčí o tom, že zvolená témata - sebehodnota, odpuštění, gender chaos, moderní sekty, sociální sítě, umění, pravda jako fetiš - účastníky opravdu zajímala. Následné diskuse byly živé a pro všechny přínosné. Další možností bylo navštívit divadelní představení nebo sportovat. Ti, kteří přijeli jako celá rodina, mohli využít různé atrakce pro děti.

Zdroj: | Člověk a Víra (clovekavira.cz)

A pak tu bylo duchovní poradenství - ne dva nebo tři unavení faráři, ale obrovský tým lidí z nejrůznějších církví, s rozmanitými osudy a vzděláním, ale všichni s velkou zkušeností, připravení od dopoledne až do půlnoci pomáhat hledat cestu a sílu na ni těm, kteří o to projeví zájem.

Zdroj: | Člověk a Víra (clovekavira.cz)

Příští ročník festivalu je plánován na 17. – 19. 8. 2023. V dubnu organizátoři chystají jednodenní akci v Českých Budějovicích. Máme se na co těšit. 

Zdroj: | Člověk a Víra (clovekavira.cz)

O tom, jaké to letos na UNITED bylo, si povídala Marta Sýkorová s Ondřejem Veselým. Je to vyznání velice osobní, a snad díky němu poznáte, že UNITED není jen to, co si můžete přečíst na programu, ale že tenhle festival dává prostor jít skutečně do hloubky a pracovat na tom, co člověk dlouho odkládal. 

Jak bys krátce shrnul UNITED pro Ty, kdo tam nikdy nebyli?

Je to místo, kde se člověk může setkat s živým Bohem, a to nejen v modlitbě třeba i na ulici, ale také v hudbě mnoha křesťanských kapel a lidí, kteří mají slova povzbuzení a poučení - toto vše je povzbuzení do života a vztahu s Bohem pro ty, kteří zvednou svůj zadek a přijedou.

Byl jsi na UNITEDu poprvé? Co Tě tam na první pohled zaujalo?

Ano, na UNITED jsem byl tento rok poprvé a na první pohled mě zaujala nabídka Duchovní poradny, kam může člověk přijít a vstoupit do rozhovoru, modlitby, psychoterapie, svátosti smíření a dalšího. Této poradny jsem taky hned v pátek večer využil a byla to pecka, ale o tom až později.

Uměl bys říct, čím se UNITED liší od jiných křesťanských festivalů?

Liší se dle mého silnějším pocitem takové domácí atmosféry. Festival se odehrává na náměstích a také v kulturním domě města Vsetín, a proto jsem mohl vnímat hlubší propojení s místem, kde se mění životy lidí, protože se setkají s živým Bohem v centru dění. Také je to mezidenominační setkání, v jehož středu nejsou rozdíly, ale Bůh Otec, který nás všechny sjednocuje.

Co si z festivalu odnášíš?

Jestliže máš v srdci touhu něco udělat, něco dlouho odkládáš a víš, že bys to měl udělat, s někým se potřebuješ setkat, někomu chceš něco dlouho odpustit, nebo požádat ho o odpuštění, tak to teď hned - právě teď - udělej. Protože teď je ten nejlepší čas! A protože Bůh tě miluje už teď a ne až za půl roku, co si splníš povinnosti!

Co bys vypíchl za svůj osobně nejzásadnější zážitek z festivalu?

Uzdravení vztahu s rodiči i se sebou samým a s Bohem během modlitby v Duchovní poradně.

Pokusím se to popsat slovy:

V pátek večer jsem přijel jako hladový účastník (jakože jsem měl fakt hlad) a taky jako účastník, který touží po něčem a ani neví po čem. Ale zrovna v ten večer jsem viděl, jak Bůh Otec mění výsledek a průběh dvacet let staré situace, ve které mě svazovalo zlo v podobě hlubokých pochybností, zda jsem dost … (si doplňte), a také v podobě pocitu beznaděje, bezmocnosti a nesvobody. Náš nekonečně dobrý Bůh Otec (dále můj Táta) výsledek této situace změnil a to tím, že mě vysvobodil hluboko slyšeným slovem „Ondro, už nemusíš, už nemusíš sedět v tom koutě, ale z toho kouta, ve kterém jsi tak dlouho, předlouho seděl (pozn. a ani jsem nevěděl, že existuje něco jiného), z toho kouta se ty můžeš zvednout a vyjít z něj ven.“

Výsledkem té situace je, že jsem odpustil svým rodičům, sám sobě i Bohu. Odpustil jsem jim i sobě ten dojem, že jsem v těch okamžicích musel být a nikam jsem se nemohl hnout a také to, že jsem se cítil sám. Toto je naprosto život měnící zkušenost s živým Bohem, který mě miluje.

Možná máte někdy pocit, že máte ještě pod krkem hranu stolu, který Vám v tom všem novém brání, i toto jsem vnímal. A tak ten stůl můj Táta vzal a odhodil, aby mi už nic, co se stalo, děje se a co se stane, nebránilo vyjít ven ze své ulity a nadechnout se a milovat. Vzal mě pak za ruku a šel jsem s Ním ven. Teď vidím, že už není nic, co bych v životě opravdu musel (a kdybych to náhodou nesplnil, tak nejsem hodný lásky), ale můžu a chci vše konat a žít jako Ježíš, v blízkosti s mým Tátou.

Je to nepopsatelné, ale věřím, že Vás tato slova povzbudí a utěší, že to neleží všechno na vašich bedrech, ale na Jeho, a že od Vás bere všechny těžkosti, které se proměňují a tak se stávají jhem, které netlačí. Vy máte v jeho jménu moc se stát Božím dítětem.

Bůh miluje radostného dárce, a já díky Němu se dávám s radostí! …a nikdy nepřestanu.

Autorkami textu jsou Alena Theodora Dvořáková a Marta Sýkorová, s Ondřejem Veselým si povídala Marta Sýkorová.