Celostátní setkání mládeže je za námi. Čtyři a půl tisíce lidí se sešlo, aby si společně navzájem svědčili, že být křesťanem je normální, že možná každý klademe jiné důrazy, ale směřujeme stejným směrem, a že občas si můžeme své představy nechat rozbít a zkusit to zase jinak. Když tedy najdeme odvahu vstát a pustit se do práce. Několika lidí jsme se zeptali, s čím na Setkání přijeli a s čím se vrátili domů.

Zdroj: clovekavira.cz

V jaké roli jsi jel/a na CSM, co jsi tam měl/a za úkol? 

P. Michael Špilar: Workshop povídání o ikonách a výroba ikon - každý si z workshopu odvezl hotovou
lepenou ikonu a uměl ji přečíst.

Sr. Judith Tulejová SCB: Byla jsem k dispozici k duchovním rozhovorům.

Martina Mátlová: Na setkání jsem byla jako člen přípravného týmu ve skupině stánkařů, kde jsem byla u prodeje merche; zároveň jsem měla na starosti propagaci časopisu IN! Dívčí svět a vedení workshopu Jak napsat knihu.

Helča B.: Byla jsem v roli účastníka, ale brala jsem na dohled pět mládežníků a zapojila jsem se do role animátora diskuzní skupinky. 

Zdroj: clovekavira.cz

Máš z toho dobrý pocit, myslíš, že to, cos tam dělal/a, lidé ocenili, něco jim to dalo?

Michael Špilar: Jestli to lidé ocenili se zeptejte jich, za mne to bylo smysluplné,
protože se zapojili velmi živě do povídání i výroby. (Bohužel se na
workshop nedostali všichni, kdo chtěli, protože je kapacitně omezen.)

Judith Tulejová: Mám z těchto rozhovorů radost; mladí lidé, kteří přicházeli, byli otevření, měli touhu prohloubit svůj vztah s Bohem a hledali Boží stopy ve svém životě. Věřím, že to mělo smysl a bylo to oboustranně obohacující.

Martina Mátlová: Prodej merche asi nebyl ta nejviditelnější a nejzbožnější věc na setkání, ale beru to tak, že právě spousta dílčích úkolů udržuje setkání v chodu a bez toho by to nešlo. Pokud jde o můj workshop, tak podle reakcí mohu říct, že to bylo oceněno a účastníci si odtud něco odnesli.

Helča B.: Myslím si, že hlavně organizátoři byli rádi za každého dobrovolníka pro diskuzní skupinky, a myslím, že v mojí skupince za mě jako vedoucího byli rádi. 

Zdroj: clovekavira.cz

Stihl/a jsi se zúčastnit nějakého jiného programu? Který se Ti nejvíc líbil? 

Michael Špilar: Pouze mše, na které kázal Zdenek Wasserbauer a jeho slovo mi přišlo nadstandartně povedené a trefující se antropologicky přesně do prostoru
účastníků.

Judith Tulejová: Účastnila jsem se společného dopoledního programu. Velmi se mi líbila katecheze Kateřiny Rackové, mladé dívky, která mluvila o prohloubení svého vztahu s Bohem a nalezení živé víry. Mluvila jednoduše, konkrétně, byla spontánní a plná života.

Martina Mátlová: Program jsem moc nestíhala. Viděla jsem jen útržky a chystám se v klidu podívat na záznam, ale přece jen už pár let nejsem cílová skupina, tak mi to ani moc nevadí. O to víc oceňuji, že jsem se na setkání mohla zúčastnit bohoslužeb a prožít je pod širým nebem s velkým počtem mladých.

Helča B.: Stihli jsme se podívat do hradeckého Petrofu, jinak byl program plný. 

Liduška M.: Cestovatelská rubrika!! Uuuu

Zdroj: clovekavira.cz

Co Ti přišlo na celém CSM nejdůležitější, nejvíc přínosné?  

Michael Špilar: To že se mládež může setkat. A konečně se mění v posledních letech způsob přístupu k těmto setkáním. To, že mohou konečně mluvit také laici
a ne jen vyšší klérus.

Judith Tulejová: Vůbec setkání mladých lidí, kteří milují Boha a chtějí jít za ním, mělo velkou sílu a má význam. Takže jako nejsilnější a nejdůležitější vnímán to, že se navzájem můžeme takto povzbudit, sdílet se, něco spolu zažít a třeba jen tak blbnout.

Martina Mátlová: Jak už název napovídá, nejdůležitější je právě setkávání. Měla jsem možnost potkat spustu starých známých i nové lidi. 

Helča B.: Hodně důležité a přínosné my přišlo více věcí, ale především přednášky, koncert Godzone a promluvy při mších. 

Liduška M.: Asi diskuzní skupinky - přišlo mi moc fajn, že jsme mohli svoje pocity ohledně katechezí sdílet s vrstevníky, bylo to takové obohacující.

Zdroj: clovekavira.cz

Jaký zážitek byl pro Tebe nejsilnější?

Michael Špilar: Setkání s šéfovou skupiny Kapři Jitkou, se kterou jsme přátelé. Kdysi
jsem ji křtil. Pro mne je tato maminka od rodiny příkladem muzikanta, který ví, k čemu muzika je. Bohužel jsem již na večerním programu nemohl být.
A velmi mne i při mém věku potěšila muzika při mši ve čtvrtek dopoledne, prostě mladé odvážné sedící jak .... na hrnec. V celé mši mi vadil jedinej takt. To je prostě super. Parafrázoval bych Cimrmana: Tudy, přátelé, ANO.

Judith Tulejová: Pro mě osobně byly silné osobní rozhovory s mladými, ale bylo spoustu silných okamžiků, např. když na náměstí po koncertu Godzone přišel kněz s Nejsvětější svátostí a všichni se okamžitě ztišili a poklekli. 

Martina Mátlová: Závěrečná adorace v noci pod širým nebem a za deště byla opravdu nádherná, i když už jsem po celém týdnu byla dost unavená a nedokázala jsem ji prožít tolik, jak bych si byla bývala přála. 

Helča B.: Nejsilnější byl pro mě koncert Godzone. 

Liduška M.: Asi sobotní vigilie. Přišlo mi to jako takový vrchol celého setkání.

Zdroj: clovekavira.cz

Co by podle Tebe stálo příště za vylepšení? 

Michael Špilar: Organizace, registrace prvního dne a jídla - fronty byly fakt šílené, že to se mnou museli účastníci sdílet.

Judith Tulejová: Bylo by hezké, kdyby naši biskupové více chodili mezi mladými lidmi a byli jim k dispozici ke zpovědi nebo k duchovním rozhovorům.

Martina Mátlová: Byly nějaké drobnosti, které nefungovaly na 100 % a způsobovaly chaos, o čemž organizátoři určitě vědí. Jako celek se však setkání povedlo.

Helča B.: Silnější organizace (včetně aplikace), rozdělení ubytování, více míst na výdej jídla, větší kapacita, aby mohlo přijet více účastníků. 

Liduška M.:  Aplikace 😆. Celkově myslím, že organizace občas trochu pokulhávala (všude fronty...).

Zdroj: clovekavira.cz

Kterou myšlenku, která na Setkání zazněla, sis zapamatoval/a a zůstane se Tebou?

Michael Špilar: Hmm, na to jsem tam byl krátce, ale rozhovory s lidmi byly plné myšlenek, ale ty nebyly obsahem setkání??? Co to plácám, vždyť ho tvořily! O tom to má být, ne?! Ale vlastně jsou soukromé, takže ze mne myšlenku nedostaneš, jen malý slogan: Mějme odvahu být tím, kým nás Bůh učinil!!!

Judith Tulejová: Slova Kateřiny Rackové: „Tak konečně zvedněte ten zadek a pojďte něco dělat.“ :-)

Helča B.: „Buď světlem světa.“
„Láska tvoří krásu.“
„Zvedněte své líné zadky a běžte něco dělat.“
„Buď nejlepší verzí sebe sama.“

Liduška M.: Že pravidla jsou sice v životě křesťana hodně důležitá, ale ne úplně nejdůležitější. Vztah s Bohem potřebuje stejně jako mezilidské vztahy spoustu práce, času a energie, ale rozhodně to stojí za to.

Zdroj: clovekavira.cz

Je někdo, komu bys nedoporučil/a příště přijet? 

Michael Špilar: NE!

Judith Tulejová: Určitě všem doporučuji.

Martina Mátlová: Pro člověka, který nemá rád velké davy a bydlení v poněkud táborových podmínkách na karimatce a ve spacáku, asi nebude CSM tím nejlepším zážitkem. Doporučovala bych ale všem mladým, pokud je to v jejich silách, aby zkusili na setkání dorazit.

Zdroj: clovekavira.cz