Na úplném jihu chráněné krajinné oblasti Železné hory se nachází město Chotěboř, které toho samo o sobě příliš zajímavého nenabídne, avšak pokud se vydáme směrem na východ, brzy narazíme na řeku Doubravu a také na hustý smíšený les na jejích březích. Jedná se o menší lokalitu, která lze bez problémů projít za den i s dětmi. V jejím středu najdeme několik vodopádů a dalších přírodních zajímavostí. 

Sv. Anna. Zdroj: mapy.cz

Přímo z města nás vyvede červená turistická stezka, na jejímž počátku můžeme navštívit do krajiny citlivě zasazenou kapli svaté Anny. O malý kousek dál se nalevo od cesty tyčí rulové skály Koukalky, které tvoří v kontextu okolního porostu zajímavé útvary. Na silnici se máme poté možnost napojit na naučnou stezku Údolím Doubravy, která nás provede směrem na jih proti jejímu proudu. Na sever po proudu na ni navazuje zelená turistická značka, která by nás vyvedla z přírodní rezervace do Libic nad Doubravou. Doubravské údolí nás však naopak dostane až do obce Bílek, odkud je možné se navrátit vlakem zpět do Chotěboře. 

Koukalky. Zdroj: mapy.cz

Cestu si kromě kochání se malebným údolím můžeme ozvláštnit odbočkou na modrou turistickou značku, která nás dovede až k vodopádu na Kamenném potoce, který u odbočky ústí do Doubravy. Pokud se rozhodneme vrátit zpět do údolí, narazíme po chvíli na rozcestí Pod Čertovým stolkem, odkud se můžeme vydat do kopce na stejnojmennou vyhlídku. Na druhé straně řeky nalezneme zříceninu hradu Sokolov, která má v dnešní době také spíše charakter vyhlídky. Cestou do Bílku pak mineme ještě jeden větší vodopád a několik větších peřejí. V zimním období se tvoří pod Sokolovem dokonce unikátní ledopád. 

Údolí Doubravy. Zdroj: mapy.cz

Pokud hledáte místo, které se dá navštívit pohodlně v rámci jednoho dne, údolím Doubravy rozhodně nepochybíte. Výlet se dá případně prodloužit ještě kousek na sever směrem na Ševcovu skalku, kde lze očekávat méně turistů. Nespornou výhodou této trasy jsou bezpochyby všudypřítomné podněty. Nudit se zde rozhodně nebudete. 

Vodopád kamenného potoka. Zdroj: mapy.cz
  1. Autorem textu je Petr Junek.
Čertův stolek. Zdroj: mapy.cz