Zhruba dvacet kilometrů severozápadně od Znojma se nachází obec Jevišovice se stejnojmenným zámkem ve svém středu. Městem protéká řeka Jevišovka a kousek od zámku je na jejím toku vystavěna vodní nádrž. V obci najdeme ještě jeden zámek, takzvaný Nový, který je však veřejnosti nepřístupný a slouží jako domov důchodců. Navštívit se však dá přilehlý park se souborem barokních soch. 

Starý zámek. Zdroj: Ametystek, Wikimedia Commons

Původní hrad, který se nacházel na místě dnešního zámku, byl vystavěn již na počátku patnáctého století pány z Kunštátu, moravským šlechtickým rodem. Později, v sedmnáctém století, proběhla výrazná přestavba do dnešní renesanční až raně barokní podoby. Až do roku 1945 a jeho znárodnění vlastnily nemovitost různé šlechtické rody. Nyní je památka pod správou Moravského zemského muzea, které v něm provozuje své expozice. 

Předzámčí. Zdroj: Palickap, Wikimedia Commons

Původní vybavení zámku se dochovalo v relativně nezměněné podobě, ale výrazná část z něj byla přesunuta do expozic v Náměšti nad Oslavou, kde skončil také unikátní gobelín s biblickým námětem krále Davida a Abigail. Hlavní expozice, kterou lze projít s průvodcem, nabízí pohled do zámecké kaple sv. Ludvíka Krále s hlavním oltářním obrazem od rakouského raně barokního malíře Tobiáše Pocka. Dále lze nahlédnout za oponu historie na rozdíly šlechtického stravování na Moravě a v Dolních Rakousech. Ve velkém sále je pak umístěna sbírka hudebních nástrojů, která se řadí mezi největší v České republice. 

Starý zámek. Zdroj: mzm.cz

V předzámčí se nachází přidružená expozice zaměřená především na historii kraje a lidových řemesel. K vidění jsou mimo jiné archeologické nálezy přibližující život na území Jižní Moravy v období středověku. Součástí je také geologická část se sbírkou minerálů nebo dokumenty mapující regionální dění v průběhu obou světových válek. Vstup na obě výstavy stojí 150 korun pro dospělé a 60 pro děti a v sezóně je zámek otevřen každý den kromě pondělka. Aktuální informace mimo jiné o krátkodobých expozicích se dočtete na oficiálních stránkách Moravského zemského muzea. 

Interiér zámecké kaple. Zdroj: Palickap, Wikimedia Commons

Celý region Jevišovska rozhodně stojí za návštěvu, neboť okolí přímo vybízí k pěším výletům, na kterých lze potkat místa zmíněná v druhé ze jmenovaných výstav. Na jednodenní výlet však bohatě stačí samotné Jevišovice se dvěma zámky a zahradou kolem jednoho z nich. 

Expozice v podzámčí. Zdroj: mzm.cz

Autorem textu je Petr Junek.