Velmi zajímavou oblastí spadající do území Novohradských hor je bezesporu okolí Kamence, hory ležící na hranici s Rakouskem, uprostřed relativně nedotčené oblasti. Jedná se také o nejvyšší horu české části území. Zajímavostí je, že jedinou vsí ve výběžku české hranice je Pohoří na Šumavě, původně německá obec s pár domy. Krajina je velmi specifická, neboť je, typicky pro Jižní Čechy, protkaná rybníky, které působí trochu kontrastně s kopcovitým a místy skalnatým reliéfem. 

Vrchol Kamence. Zdroj: mapy.cz

Kromě již zmíněného Kamence stojí za projití i turistická cesta vedoucí do Rakouska, kde končí poblíž městečka Sandl u zámku Rosenhof. Cestou k němu narazíme i na dvojici jezer, horní a dolní Rosenhofské. Kromě značených tras vedou přes hranice i zpevněné neznačené cesty, jejichž kvality se není třeba obávat. O kousek dál vede cesta dokonce přímo po hranici a cestou lze narazit na pozůstatky vesnic a stavení. 

Rosenhof. Zdroj: mapy.cz

Na české straně je též nemálo možných cílů. Oproti Německu je půda více rašelinitá a to především díky síti malých potoků, které oblast notně podmáčejí. Oblastí vede několik cyklotras, avšak pouze jedna zelená turistická značka s názvem Stezka Českem, vedoucí právě k německým hranicím. Za zmínku stojí také Jiřická nádrž vybudovaná kvůli splavování dřeva. Dnes slouží především ke koupání a díky okolním rašeliništím má voda blahodárné účinky na lidské zdraví. Dále po silnici směrem na sever je také jedna z mála restaurací v regionu, Baronův most. 

Jezero Rosenhof. Zdroj: mapy.cz

Oblast skutečně stojí za návštěvu, neboť není příliš turisticky vytížená a nabídne toho opravdu hodně. Pokud máte rádi horské prostředí a zároveň ráz Jižních Čech, kromě Šumavy jsou Novohradské hory jasnou volbou. 

Jiřická nádrž. Zdroj: mapy.cz

Autorem textu je Petr Junek.

Baronův most. Zdroj: mapy.cz