V pátek 10. června 2022 se uskuteční 14. ročník celorepublikové akce Noc kostelů, během které budou napříč republikou návštěvníkům zpřístupněny stovky kostelů, kaplí a modliteben. V rámci Noci kostelů budou otevřené sakrální prostory doplněné o kulturní program, koncerty a komentované prohlídky.

Noc kostelů 2021 v Polešovicích. Foto: František Ingr, Člověk a víra

Do letošního ročníku Noci kostelů se zapojilo na 1 300 míst. Kromě katolických kostelů budou návštěvníkům v tento den zpřístupněny také například modlitebny a prostory Církve bratrské, Českobratrské církve evangelické, Církve adventistů sedmého dne, pravoslavné chrámy a mnoho dalších.

Objekty, které se zapojily do letošní Noci kostelů, jejich programy a informace o přístupnosti, najdete na webu https://www.nockostelu.cz/programy.

Myšlenka Noci kostelů vznikla před lety ve Vídni jako akce Lange Nacht der Kirchen. Při příležitosti letošního ročníků Noci kostelů poslal návštěvníkům svůj pozdrav vídeňský arcibiskup kardinál Schönborn, který mimo jiné vyzval ke společné modlitbě: „Letošní Noc kostelů je dvojnásobně ovlivněna událostmi těchto dnů. Na jedné straně dlouho očekávaný konec pandemie, kdy se mnoho lidí stále bojí o své zdraví, a na straně druhé válka v nedaleké Ukrajině. Otevřené dveře kostelů mohou přinést poselství, že důvěra v evangelium může zmírnit lidské obavy. Naše otevřené dveře zvou ke společné modlitbě. Přeji všem návštěvníkům kostelů, aby zažili pokoj a zklidnění, načerpali nové síly a mohli společně s ostatními přijímat životní výzvy budoucnosti.“