Dnes se podíváme na jednu z mého pohledu nejpozoruhodnějších staveb, která v průběhu minulého století v Česku vznikla. Poněkud obligátně se jedná o vodní dílo, avšak jediné svého druhu na našem území. 

Flájská přehrada, pohled z Puklé skály. Zdroj: Wikimedia Commons

Řeč je o vodní nádrži Fláje, usazené u hranic s Německem v oblasti Krušných hor. A proč že je zrovna tato stavba jedinečná? Jedná se totiž o atypickou konstrukci, při které je hráz podpírána jednotlivými pilíři, které vytváří mezi stěnou hráze a její opěrnou konstrukcí dutinu. Pro tento způsob výstavby bylo rozhodnuto z vícera důvodů. V počátcích stavby, v padesátých letech, byl cement nedostatkovým zbožím, a právě volba opěrných pilířů jeho spotřebu výrazně snížila. Dalším z důvodů mohla být naopak dobrá dostupnost žuly, které bylo při stavbě hojně využíváno. 

Zdroj: ohre.eu

Motivací pro výstavbu se stal hlavně nedostatek pitné vody, jejíž dostupnost byla v regionu omezena srážkovým stínem, který Krušné hory způsobují. Intenzivní povrchovou těžbou v Mostecké pánvi se po vodě samozřejmě zvýšila poptávka a bylo nutné k řádu napojit nová sídliště a průmyslovou infrastrukturu. 

Zámeček Lichtenwald. Zdroj: Mapy.cz

Stavba byla úspěšně ukončena roku 1964 a stala se postupně mimo zdroje vody i turistickým cílem. Díky své poloze na Flájském potoce u Českého Jiřetína získala obdiv nejen architektonických nadšenců. V okolí můžeme nalézt mnoho kulturních i přírodních památek. Nedaleko nádrže se nachází třeba lovecký zámeček Lichtenwald, soubor historických budov z 18. století.  V nedalekém Jiřetíně můžeme navštívit několik památkově chráněných hrázděných domů z první poloviny 19. století nebo dřevěný kostel přesunutý z obce Fláje při napouštění přehrady.

Rozhledna Vlčí hora. Zdoj: Mapy.cz

Mezi přírodní cíle hodné navštívení se dá nepochybně zařadit Puklá skála s výhledem na přehradu, rozhledna Vlčí hora nebo třeba naučná stezka Flájský kanál. V bezprostřední blízkosti hráze naleznete také informační centrum, kde se můžete o vodním díle i o okolí dozvědět více. 

Autorem textu je Petr Junek.

Kostel sv. Jana Křtitele. Zdroj: Mapy.cz