V sobotu 7. května 2022 v 15.00 hodin se v katedrále sv. Petra a Pavla za účasti obou brněnských biskupů uskuteční diecézní synodální setkání. Kromě kněží se synodálního setkání účastní také farní koordinátoři a vedoucí synodálních skupin z farností. Po mši budou představeny výsledky diecézního synodálního procesu.