Na základě podnětu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti a usnesení Stálé rady ČBK bude během letošní velkopáteční liturgie zařazena i 11. (mimořádná) přímluva: za mír na Ukrajině a na celém světě. Notový zápis, přímluvy a text modlitby jsou ke stažení na webu Církev.cz.