Brněnské biskupství vytvořilo přehled řeckokatolických bohoslužeb, které jsou sloužené v Brně v ukrajinštině. Pokud víte o někom, kdo by tyto bohoslužby rád navštívil, jejich seznam je k dispozici na https://www.biskupstvi.cz/storage/akt/13239.pdf.