Ten, kdo poznává povolání ke kněžství, podává přihlášku do kněžského semináře prostřednictvím duchovního správce své farnosti. Pro školní rok 2022/2023 je třeba odevzdat přihlášku včetně potřebných dokumentů do 30. dubna 2022 na biskupství prostřednictvím duchovního správce, který připojí své testimonium diecéznímu biskupovi.