Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) i letos vyzvala k modlitbám za oběti pandemie covid-19. V České republice se bude slavit mše svatá 30. března 2022 v 18.00 hodin v kostele sv. Kajetána v Nerudově ulici v Praze. Bohoslužba bude zároveň mší svatou za mír na Ukrajině a za oběti války. Hlavním celebrantem bohoslužby bude pomocný biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer.