V noci z pátku na sobotu týden před květnou nedělí se koná 25. ročník postní pěší poutě Železný poutník. Pouť začíná 1. dubna na Svatém Kopečku mší svatou v Bazilice Navštívení Panny Marie a končí v sobotu 2. dubna v 7:15 mší svatou na Svatém Hostýně v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Zhruba v polovině trasy bude připraveno občerstvení a teplý čaj. Kněží budou během cesty k dispozici pro duchovní rozhovor nebo svátost smíření. Na Hostýně bude otevřen poutnický dům, kde je možné dospat do mše.