První výstava liturgických oděvů v ČR zaměřující se na vlastní rukodělné práce českých šlechtičen je k vidění v Západočeském muzeu v Plzni od loňského listopadu až do 27. února 2022. Zapůjčené exponáty pochází z hradů a zámků ve správě NPÚ, hradu v držení původního šlechtického rodu, soukromé sbírky, diecézních kostelů několika diecézí, Arcibiskupského paláce v Praze, Metropolitní kapituly u sv. Víta, Václava a Vojtěcha a od Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů) ze Svaté Hory. Výstavu doprovází krátká filmová ukázka přibližující divákovi zhotovování výšivek a používání vyšitých liturgických textilií. Akce probíhá pod záštitou Mons. Tomáše Holuba, biskupa plzeňského.