Tradiční Pouť ke sv. Valentinu se uskuteční v sobotu 12. února 2022 v Praze na Vyšehradě. Poutní mši svatou v 15.30 bude celebrovat P. Ing. Mgr. Michal Němeček, děkan Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla. Při poutní mši budou již tradičně vystaveny ostatky sv. Valentina. Duchovní obnova pro snoubence se bude konat od 10:00 v souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními a duchovním programem bude provázet vyšehradský kanovník Mons. Aleš Opatrný. Je potřeba se předem přihlásit přes www.apha.cz.