V pátek 11. února 2022 oslavíme již třicátý Světový den nemocných. Připomenout si tento den bude možné v médiích, osobně na bohoslužbě či poselstvím papeže Františka. Tématem letošního jubilejního Světového dne nemocných se stal citát z Lukášova evangelia: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“ (Lk 6,36)

woman standing near person in wheelchair near green grass field
Zdroj: Unsplash.com

Světový den nemocných vyhlásil papež Jan Pavel II. v roce 1992 a připadá na 11. únor, kdy slavíme svátek Panny Marie Lurdské. Zjevení Panny Marie ve francouzských Lurdech je spojeno s vytrysknutím léčivého pramene, ke kterému se sjíždějí tisíce poutníků.

Poselství papeže Františka

Papež František při příležitosti Světového dne nemocných vydal poselství, které si můžete přečíst například zde. V něm papež ocenil práci zdravotníků: „Drazí zdravotníci, vaše služba po boku nemocných, kterou vykonáváte s láskou a odborností, překračuje hranice vaší profese, aby se stala posláním. Vaše ruce dotýkající se trpícího Kristova těla mohou být znamením milosrdných rukou Otcových. Buďte si vědomi velké důstojnosti své profese, jakož i odpovědnosti, kterou obnáší.“

V poselství papež František také vyzdvihl důležitost pastorační péče ve zdravotnictví, aby nemocným nebyla upírána duchovní blízkost či slavení svátostí. „V této souvislosti bych chtěl připomenout, že blízkost nemocným a pastorační péče o ně není úkolem jen některých služebníků speciálně k tomu ustanovených; navštěvovat nemocné je pozvání, jež Kristus adresoval všem svým učedníkům. Kolik nemocných a starých lidí žije doma v očekávání, že je navštívíme! Služba útěchy je úkolem každého pokřtěného člověka, který má na paměti Ježíšova slova: „Byl jsem nemocný a navštívili jste mě (Mt 25,36),“ uvádí papež František.

Součástí poselství papeže Františka je také upozornění na nerovnost při poskytování zdravotní péče: „Mám na mysli především lidi v nejchudších částech světa, kde je někdy nutné překonávat velké vzdálenosti, aby se našla léčebná centra, která i při omezených prostředcích nabízejí to, co je k dispozici. Ještě je před námi dlouhá cesta a v některých zemích je odpovídající léčba stále luxusem. Dokazuje to například malá dostupnost vakcín proti covidu-19 v nejchudších zemích, ale ještě více nedostatečná léčba nemocí, které vyžadují mnohem jednodušší léky.“

Program XXX. Světového dne nemocných

Pátek 11. února bude možné si poslechnout komentář ke Světovému dni nemocných v Myšlence na den na Radiu Proglas přibližně v 5:25, 11:55 a 17:55. Komentář si připravil Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Olomoucké arcidiecézi.

V Brně se pak bude v pátek 11. února konat pouť nemocných lidí, zdravotníků a jejich přátel v Kapli sv. Anny ve Fakultní nemocnici u sv. Anny. Mši svatou při příležitosti Světového dne nemocných bude sloužit nemocniční kaplan P. Jozef Ržonca, OSA. Bohoslužby se v tento ten při příležitosti Světového dne nemocných budou konat ve farnostech napříč celou republikou.

V neděli 13. února v 10:00 bude v Katedrále svatého Václava v Olomouci sloužená mše svatá za pacienty a jejich blízké, lékaře, sestry, nemocniční kaplany a všechny, kdo se starají o nemocné a umírající. Mši svatou bude celebrovat Mons. Josef Nuzík, předseda Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a pomocný biskup olomoucký. Bohoslužbu bude živě přenášet TV Noe.

Zdroje

https://kaplan-nemocnice.cz/xxx-svetovy-den-nemocnych-11-2-2022/

https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2022-01/papezske-poselstvi-ke-svetovemu-dni-nemocnych-blizkost-nemocnym.html

https://www.biskupstvi.cz/2022-02-02-svetovy-den-nemocnych