Píšete, kreslíte? Nebo máte kamaráda, který je v těchto směrech nadaný? Nechcete si to nechat pro sebe? Rádi vám pomůžeme – pošlete nám svá díla a získejte šanci na jejich zveřejnění v našem Magazínu a na zajímavé ceny. Vyhlašujeme literární a výtvarnou soutěž pro studenty středních škol.

Zdroj: flickr.com

Mnoho lidí je nadaných na různé věci, ale ne vždy své nadání rozvíjejí, nebo ho rozvíjejí v skrytu a jejich okolí to zůstane utajeno. Protože nám to přijde škoda, nabízíme výtvarně nadaným studentům středních škol možnost sáhnout do šuplíku buď pro již hotové dílo, nebo třeba pro pastelky, a zúčastnit se naší soutěže. Pro literárně nadané máme témata aktuální, takže ti šuplík využít nemohou, ale zato jim práce na soutěžním textu může pomoci se zamyslet na důležitými věcmi. 

Hotové práce bude hodnotit porota složená z našich redaktorů a v případě literárních prací uděláme navíc hlasování čtenářů. Těšíme se na vaše práce!

 


 

Literární soutěž

Napište článek na jedno z vybraných témat:

Esej na téma „Co čekám od studia na vysoké škole“

Zajímá nás váš pohled na to, co vám konkrétní škola může přinést. Vybrané práce se pokusíme doplnit o vyjádření studenta dané školy, abyste dostali zpětnou vazbu, na kolik jsou vaše očekávání realistická.

Rozhovor o probíhající Synodě

Formou rozhovoru s farním koordinátorem nebo vedoucím skupinky popište, jak probíhá příprava na Synodu. Která témata se řeší, kdo se do činnosti zapojil, proč účastníci a koordinátoři považují Synodu za důležitou?

Reportáž z výletu

Můžete zpracovat jednodenní výlet nebo několikadenní putování. Důležité je spojení čtivého textu, cestovatelských informací a nějakého zážitku.


Ideální rozsah práce je dvě až pět normostran. Své práce posílejte do 31. ledna 2021 na adresu [email protected]. Připište své jméno, školu a ročník, ve kterém studujete.

Vybrané práce budou zveřejněny v našem Magazínu a autoři za ně obdrží honorář. Autor nebo autorka nejlepší práce navíc bude odměněn/a malou knižní cenu.

 


 

Výtvarná soutěž

Pošlete nám své výtvarné dílo na jedno z vybraných témat:

Biblické příběhy (libovolná výtvarná technika)

Život mládeže (fotografie)


Své práce (případně jejich fotografie či sken) posílejte do 31. ledna 2022 na adresu [email protected]. Připište své jméno, školu a ročník, ve kterém studujete.

 

Vybrané práce budou zveřejněny v našem Magazínu a autoři za ně obdrží honorář. Autor nebo autorka nejlepší práce navíc bude odměněn/a malou knižní cenu.