Na začátku ledna bylo zahájeno přihlašování na Celostátní setkání mládeže, které se bude konat ve dnech 9. až 14. srpna v Hradci Králové. V tuto chvíli je možné přihlašovat se za zvýhodněnou cenu, a pokud váháte, proč se přihlásit už v lednu, přečtěte si rozhovor s Marií Kyliánovou, jednou z organizátorek setkání.

Logo CSM v Hradci Králové. Zdroj: celostatnisetkanimladeze.cz

Mezi našimi čtenáři je určitě spousta těch, kteří na žádném Celostátním setkání mládeže nikdy nebyli. Můžete jim přiblížit, o co se jedná?

Jedná se o setkání katolické mládeže z České republiky. Koná se přibližně jednou za pět let. Mladí lidé mají příležitost poznat nové kamarády, navzájem se povzbudit a zakusit pocit, že nejsou ve víře sami.

Pro koho je Celostátní setkání mládeže určeno?

Celostátní setkání mládeže je určeno pro všechny mladé od 14 do 26 let.

Setkání probíhá pod záštitou Sekce pro mládež České biskupské konference. Je tedy setkání určené pouze pro katolíky, nebo se mohou zúčastnit i křesťané jiného vyznání? Budou na setkání například i evangeličtí duchovní?

Setkání se může účastnit v podstatě kdokoliv, i nevěřící. Primárně je ale určeno katolíkům, takže na programu jsou katolické mše, katecheze biskupů apod.

Jak se mohou zájemci na setkání přihlásit, kolik setkání stojí a co vše je zahrnuto v ceně?

Přihlašování je spuštěno na našem webu – www.celostatnisetkanimladeze.cz. Kdo se přihlásí do konce května, zaplatí 1 600 Kč, do 15. 7. pak 1 800 Kč. Kdo se přihlásí až po tomto datu, zaplatí plnou cenu, která činní 3 000 Kč. Přípravný tým platí 1 000 Kč.

V ceně je zahrnuto ubytování v budově a jídlo třikrát denně. 

Modlitba za CSM v Hradci Králové. Zdroj: celostatnisetkanimladeze.cz

Některé rodiny se za nastalé situace potýkají s napjatým finančním rozpočtem a tisíc korun je pro ně výdaj, který si nemohou dovolit. Jak tedy mají postupovat ti, pro které je setkání z tohoto důvodu nedostupné?

Každá situace má řešení a nechceme, aby nedostatek financí byl pro někoho důvod k neúčasti. V případě finančního problému stačí napsat na mail [email protected].

Existuje možnost zapojit se do přípravného týmu, a tak zaplatit za setkání nižší částku? Co všechno to obnáší a jaká je činnost přípravného týmu? Jaké skupinky jsou na výběr?

Možnost samozřejmě existuje, jako organizátoři ochotu pomáhat velmi oceníme. Přípravných týmu je víc, takže náplň činnosti je u každého trochu jiná. Na webu setkání je možnost si přečíst bližší informace o každém z týmů. Skupinek na výběr je mnoho. Jako příklad uvedu třeba pořadatele, kteří mají na starosti bezpečnost a pořádek. Stravovatelé se starají o to, abychom neumřeli hlady, a ubytovatelé o to, aby všichni měli kde spát. Výběr je ale o mnoho širší!

Pokud si někdo zvolí variantu stát se členem přípravného týmu, může si vybrat, v jaké skupince bude pomáhat, nebo je mu přidělena?

V přihlášce je na výběr z jednoho primárního týmu a dalších dvou „záložních“ pro případ, že by primární volba měla již plně obsazenou kapacitu.

Kdo se může stát členem přípravného týmu? Je tam nějaký např. věkový limit?

Podmínky pro pomocníky jsou věk 18 až 30 let a účast na některém z předchozích celostátních setkání mládeže nebo světových dnů mládeže. Výjimky je možné řešit individuálně na již výše zmíněném mailu.

Zdroj: celostatnisetkanimladeze.cz

Ti, kdo uvažují o tom, že by se stali členem přípravných skupinek, mohou mít obavy, jestli se budou moct zúčastnit programu, který je na setkání zajímá...

Obava je to určitě oprávněná :) Záleží na každém konkrétním týmu a jeho vedoucí/m. Informace se zájemci včas dozví. Hlavní program bude přenášet TV Noe, takže s připojením k internetu bude možnost dění na podiu sledovat nezávisle na prostotu nebo si jej pustit ze záznamu.

Co když někdo potřebuje bezbariérový přístup při ubytování i vstupech na program? Budou pro ně zajištěny vhodné podmínky, aby si mohli setkání užít?

Řešení bude individuální, opět přes mail [email protected]. Pomoc na místě bude určitě, jeden z přípravných týmů se přímo jmenuje „Vozíčkáři“.

Rýsuje se už nějaký program? Na co v tuto chvíli můžete nalákat návštěvníky, aby využili možnosti registrovat se s předstihem?

Program už se rýsuje. Co se ale týká jeho zveřejnění, nechceme zatím nic uspěchat a nalákat potenciální účastníky na něco, co nakonec nebudou moci zažít. Všechny aktuální informace, ať už o programu nebo hostech, najdete na našich sociálních sítích.

Jak proběhl výběr tohoto motta a co má symbolizovat?

Celé motto setkání zní: VSTAŇ, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl (Sk 26,16). Je to věta, kterou pronáší Bůh ke sv. Pavlovi, který je v té chvíli oslepen. Tak jako sv. Pavel, i my jsme vyzváni k tomu, abychom se zvedli z našich židlí, postelí a pohovek a šli svědčit mezi nevěřící.

Další informace najdete na webu celostatnisetkanimladeze.cz a přihlašovat na setkání se můžete zde.