Ve dnech od 18. do 25. ledna proběhne Týden modliteb za jednotu křesťanů. Tématem letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů se stal biblický verš „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2). Výběrem tématu a přípravou návrhu textů pro týden modliteb v roce 2022 byla pověřena Rada církví Blízkého východu se sídlem v libanonském Bejrútu.

person in red sweater holding babys hand
Zdroj: Unsplash.com

„Nechoďme za hvězdami, které vyjdou a zhasnou. Ty jsou často jen bludičkami. Pojďme podobně jako mudrci z Východu a pokloňme se před Králem králů,“ vybízí v předmluvě k textům k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů Tomáš Tyrlík, předseda Ekumenické rady církví v České republice, a Tomáš Holub, delegát České biskupské konference pro ekumenismus.

Na přípravě textů pro Týden modliteb za jednotu křesťanů se podílela mezinárodní skupina, kterou společně jmenovala Papežská rada pro jednotu křesťanů a Komise pro víru a řád Světové rady církví. Práce na textech kvůli pandemii koronaviru nemohla probíhat při osobních setkáních a jednotlivá členové z různých koutů světa pracovali na dálku. Na vzniku textů, které jsou volně ke stažení zde, se tak podíleli zástupci například z Irska, Francie, Německa, Vatikánu, Švýcarska i Singapuru, Egypta, Sýrie či Libanonu.

Výběr tématu tohoto Týdne modliteb za jednotu křesťanů pak tvůrci manuálu s modlitbami vysvětlují následovně: „Víc než kdy jindy potřebujeme v této těžké době světlo, které svítí v temnotách, a toto světlo se, jak křesťané hlásají, zjevilo v Ježíši Kristu.“

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů proběhne také ekumenická bohoslužba. Ta se bude konat 24. ledna 2022 v 18.00 hod. v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6-Dejvicích. Předsedajícím ekumenické bohoslužby bude Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup a předseda ČBK a kazatelem bude Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání a předseda Ekumenické rady církví.

Více informací, včetně textů ke stažení najdete na www.cirkev.cz a www.ekumenickarada.cz. Materiály připravené k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů obsahují také řád ekumenické bohoslužby i s návrhy některých zpěvů.