„Všichni jsme na cestě. Kráčet společně může být výhodné, ale vyžaduje to umění sladit krok s druhými, otevřenost novým otázkám a výzvám a ochotu naslouchat a sdílet. Papež František vyzval křesťany ke společné cestě (“synodě”) a toto pozvání platí pro každého, kdo se chce připojit.“ 

Přednáška Marka Orko Váchy jako úvod do cyklu Člověk v dialogu 2022.

Ve středu 12. ledna 2022 od 19 hodin v prostoru kostela Pražského Jezulátka.