Dnes, 19. ledna, slaví 80. narozeniny emeritní olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička. Biskupem byl jmenován 17. března 1990 a biskupské svěcení přijal společně se současným arcibiskupem Janem Graubnerem 7. dubna 1990. Za své biskupské heslo si Mons. Hrdlička zvolil citát z Janova evangelia Vos dixi amicos („Nazval jsem vás přáteli“, Jan 15,15). Jeho rezignaci na úřad pomocného biskupa, podanou z důvodu dosažení věku 75 let, přijal papež František 1. února 2017.