V rámci letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů pořádá Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v ČR Ekumenickou bohoslužbu. Ekumenická bohoslužba se bude konat v pondělí 24. ledna 2022 v 18.00 hod. v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6-Dejvicích. Předsedajícím bude Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup a předseda ČBK a kazatelem bude Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání a předseda ERC.