Přijďte v pondělí 24. ledna 2022 získat podrobné informace o všech studijních programech na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studovat zde můžete bakalářský obor Sociální a pastorační práce, Evangelická teologie (Bc., Mgr.) a navazující magisterské programy Teologie-Spiritualita-Etika, Komunitní krizová a pastorační práce - Diakonika a bakalářský obor Teologie křesťanských tradic.