V listopadu roku 1898 pukl největší zvon ve zvonici vranovského kostela, který je zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie. Velké zvony byly tedy sejmuty a poskytnuty jako protiúčet. Nový zvon byl vyroben firmou Willer v Brně a byl dovezen 27. června 1899 a byl zasvěcen sv. Floriánu. Kvůli první světové válce, musely být roku 1917 kostelní zvony odvezeny na přetavení. Od té doby v barokním kostele ve Vranově nad Dyjí nezvoní pravé zvony, ale zvoní reproduktor nahrávku zvonů z katedrály. FATYM, který působí ve farnosti Vranov nad Dyjí od roku 1996, prosí všechny lidi dobré vůle, aby přispěli na tři nové zvony, které by dohromady i s montáží stály okolo 2.5 miliónu korun. Zvony by pak byly vyrobeny zvonařstvím Dytrychová v Brodku u Přerova. Dohromady budou vážit 2030kg a budou zvonit tóny e1, a1 a cis2. Na zvony je možné přispět na účet 1580474329/0800 VS7777. Pokud máte nějaké dotazy, můžete se obrátit na email gabrielagoudel@seznam.cz.