V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ se koná koncert duchovní hudby RORATE. Na programu je J. S. Bach, C. Vodňanský, M. Pšenička. Účinkují: Čeští madrigalisté, umělecká vedoucí Veronika Hádková, Miroslav Pšenička – varhany. Koncert pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1. Koncert se koná 13. prosince od 18:00 do 19:30 v Řádovém kostele Panny Marie pod řetězem (Lázeňská ulice, Praha 1).