Novoroční předsevzetí bývají různá. Ta adventní si naopak bývají podobná: příští rok budu mít dárky do konce listopadu, abych se mohl soustředit na duchovní přípravu! Příští rok si budeme dávat méně dárků. Příští rok budeme dárky vyrábět. A pak – poslední týden před Vánoci obíháme obchody nebo sedíme u počítače nad nabídkou e-shopů a modlíme se, ať doprava nezklame. No a pak je tu ještě jedna možnost – vyrazit do knihkupectví. Abyste tam nemuseli trávit čas listováním v knihách, nabízíme vám doporučení přímo z několika křesťanských nakladatelství. 

Tipy z Karmelitánského nakladatelství 

Karmelitánské nakladatelství přináší ve své edici Osudy již téměř dvacet let dobrodružné, napínavé, dojemné i dechberoucí příběhy ze života výjimečných a inspirujících lidí. Jsou mezi nimi papežové, misionáři, manželky a matky, řeholníci, mladí lidé i prostí venkované… známé hvězdy katolického nebe i osoby světu téměř skryté. Všichni ovšem mají něco společného... pestrý, dobrodružný, v Bohu hluboce zakotvený život, který žili pro Boha a nebáli se ho vydávat za pravdu a své bližní. 

Osud Gereona Goldmana zaznamenaný v knize s názvem  Ve stínu Všemocného - Pravdivý příběh františkána mezi nacisty je neuvěřitelný a strhující příběh plný zdánlivě nepochopitelných náhod, v nichž nakonec vítězí dobro nad zlem a Boží milost nad všudypřítomnou smrtí. Komunikativní bratr Gereon chtěl být řeholníkem, ale za zvláštních okolností se dostal k jednotkám SS. Zde nezapřel svou víru a chráněn obávanou uniformou se zapojil do distribuce protinacistických letáků i přípravy atentátu na Hitlera. Jako sanitář wehrmachtu prošel boji v Rusku, Francii a Itálii – bez jediného výstřelu, zato s řadou vyznamenání za záchranu životů svých spolubojovníků. Své kněžské působení zahájil v táboře uvězněných německých důstojníků, kde vládl nacistický fanatismus, korupce, násilí a hlad. Po půlroce od jeho příchodu byly na vánoční mši stovky vojáků... I když stál mnohokrát v přední frontové linii i před vojenskými soudy, vždy přežil. Sám to přisuzoval nepřetržitým modlitbám stovek lidí, které poznal a kteří doprovázeli jeho pouť bojišti a zajateckými tábory. Po válce působil čtyřicet let jako misionář v Japonsku – což byl jeho dávný sen.

Nevšední svědectví o lidské odvaze a síle modlitby, o lásce k životu i Boží ochraně, zasazené do nelítostných bojů druhé světové války, se čte jedním dechem a tam, kde se objeví pod vánočním stromečkem, nezůstane nikým nedotčená a už vůbec nedočtená.


Milý Herode… drobná kniha s nenápadným obalem a podtitulem „Dopisy svědkům biblického příběhu“ z pera programátora a analytika Pavla Obluka je tak zajímavým a neotřelým počinem (pokud tedy nečtete pravidelně havířovský časopis, ve kterém dopisy různým biblickým postavám vycházejí již přes dvacet let!), že by byla velká škoda, kdyby o letošních Vánocích mezi jinými - výpravnými či velkoformátovými - díly zapadla.

Dopisy Pavla Obluka jsou adresovány osobám, které spíše osobně nepotkal. Přesto má k mnohým biblickým postavám niterný vztah a leckdy i velké pochopení, ať již jde o hříšnou Evu, mocichtivého krále Heroda nebo hostinské, kteří pro svatou rodinu neměli dost místa. Souzní s adresáty, rozumí jejich slabostem, omylům, špatným rozhodnutím. Ve svých dopisech je upřímný - k sobě, i k těm, kterým píše. I z toho zřejmě plyne smířlivý a chápavý tón i k těm postavám, které ve vánočním příběhu nejsou zrovna za hrdiny.

Dopisy jsou ovšem nejvíce plné naděje, pozitivních postřehů a vděčnosti. Pavel Obluk je vděčný za život mnohých, i hříšných postav, neboť i u nich umí nacházet kladné vlastnosti. Tyto dopisy nás učí dívat se člověka z trochu jiného úhlu, pídit se po skrytých motivech a souvislostech, a uvědomovat si podobnost charakterů biblických postav s těmi našimi a dřívějších časů s těmi dnešními. Učí nás pravdivě pojmenovávat i nehezkou skutečnost a zároveň hledat v lidech i nešťastných situacích to dobré.  Krásné čtení o slavných (i těch skrytých) svědcích vánočního zázraku, které bez cinkrlátek a pozlátka odkazuje na pravé poselství Vánoc a hladí po duši.


Knižním vánočním dárkem, který se neomrzí s posledním kouskem cukroví, ale vydrží „čerstvý“, zajímavý a neokoukaný celý další rok, je vždy kniha z „Edice 365“, která je šikovným průvodcem všemi liturgickými obdobími roku. Je inspirací k zamyšlení a k rozhovoru s Bohem, rozšiřuje pohled víry, vede nás blíž k Pánu a proměňuje naše srdce, den po dni, krok po krůčku.

Letošní novinkou v této edici je kniha 365 dní s otcem Piem – Z duchovní korespondence. Myšlenky k jednotlivým dnům byly vybírány z Epištoláře otce Pia. Jejich editor, Gianluigi Pasquale, k nim říká: „Tyto listy představují nefalšované rýžoviště křesťanské spirituality, které nebylo ještě úplně prozkoumáno. ...Jsou to dopisy adresované mužům a ženám, které otec Pio osobně znal a jimž po dlouhá desetiletí naslouchal ve své zpovědnici... dopisy obyčejným a chudým lidem, zejména těm, kdo každodenně tvrdě pracují a trpí. ... Setkat se v nichž můžeme s celou řadou originálních obrazů a metafor pocházejících z docela obyčejné každodennosti. Otec Pio nás tu učí, jak opravdověji a hlouběji prožívat svou víru v Boha, jak doufat vprostřed strázní a trápení, jak milovat bližního a ze srdce mu odpouštět, jak s radostí prožívat vlastní životní pouť, i když procházíme jejími náročnějšími etapami. Listy otce Pia promlouvají přímo ke čtenářovu srdci a vydávají přitom svědectví o Bohu.“

Myšlenky z těchto listů jsou vhodné pro všechny, pro laiky, kněze, řeholníky, pro mládež i pro ty zralejší, dokonce i pro nevěřící.


Je vždycky milé číst, že Bůh je dobrý a že nás má rád. A že jsme pro Něj důležití právě takoví, jací jsme a kde se zrovna nacházíme. To je velký dar výjimečných lidí, že nás učí objevovat hodnotu ve všem, ve věcech velkých i malých, v druhých lidech i v nás samých: „V životě není malých úkolů. Všechno má v Božích očích význam. Dobře uvařit rýži a dobře napsat knihu. Dobře vychovat děti a dobře vytřít podlahu. Řídit školu a řídit autobus. Všechno vlastně přece děláme v konečném důsledku k Boží slávě.“ To jsou slova Hany Pinknerové, autorky mnoha sbírek něžných fejetonů a letošní novinky s názvem Jak poznám, že mě miluje.

Ve svých fejetonech nás učí číst Boží vzkazy. Užívat si Boží doteky. Svěřovat se do Jeho náruče, držet se Boha za ruku, se srdcem v Božím srdci, ale s nohama na zemi a rukama, které jsou tu pro pomoc druhým a pro obejmutí. Do příběhů Hany Pinknerové se vždy promítá každodenní život v Boží přítomnosti a všechny běžné starosti a radosti. Jejími příběhy prostupuje citlivost a vnímavost přemýšlivé a vděčné ženy, jež nachází radost v maličkostech, objevuje kouzlo všednodennosti a pod Božím vedením kráčí radostně vstříc každému novému dni.

Jak říká ve své nové knize: „Každý nový den beru jako osobní dárek Stvořitelův. Možná ráno vstávám tak nadšeně proto, že se už nemůžu dočkat, co mi nachystal. Přece to nezmeškám! Dárky, ty já miluju.“ 


„Ať už se ocitneme v jakémkoli nebezpečí, nikdy, opravdu nikdy nemůžeme vypadnout z laskavé Boží náruče. V jakékoli situaci nás nese jeho láska. Jeho požehnání se nad námi rozprostírá jako ochranný plášť…. Pokusil jsem se převyprávět biblické příběhy, aby jim děti porozuměly a aby pocítily dotek Boha, který nikoho neodsuzuje, ale každému poskytuje šanci začít znovu. Dotek Boha, který nám slibuje, že i náš život se nám podaří….“ To jsou slova Anselma Grüna, známého benediktinského kněze a úspěšného autora duchovní literatury, který (nejen dětem) převyprávěl na sto příběhů Starého a Nového zákona. 

Pokud mají biblické příběhy sloužit hlavně dětem, jsou pak ilustrace pro jejich ztvárnění, předání a pochopení stejně zásadní jako srozumitelný text. Je důležité, aby se obrázky dětem (i dospělým) líbily. Aby k nám promlouvaly, aby se nás dotýkaly a skrze ně aby k nám všem mluvil Bůh a my mohli s dětmi o to lépe mluvit nad Biblí o Bohu.

Grünovy biblické příběhy v knize s názvem Velká ilustrovná Bible jsou doplněny podmanivými ilustracemi italského výtvarníka Giuliana Ferrihožáka českého exilového malíře a ilustrátora Štěpána Zavřela. Anselm Grün o jeho obrázcích řekl:  „Obrázky Giuliana Ferriho  výborně vystihují to, o čem hovoří text Bible. Často působí silněji než slova. Vrývají se nám do srdce. Umožňují nám prožívat pocity, o kterých vyprávějí příběhy. Ty obrazy se do nás chtějí vtisknout a proměňovat nás. Když rodiče předčítají biblické příběhy svým dětem, děti si prohlížejí obrázky a skrze ně dokážou chápat spásné poselství Bible.“

Velká ilustrovaná Bible patří mezi ty knihy knih, které mohou celé rodiny doprovázet dlouhý čas, a ve vzpomínkách i celý život. 

Sepsala Kateřina Zýmová.

Tipy z nakladatelství Paulínky 

Sophie de Mullenheim

Sestry z Naděje

Úspěšný románový cyklus známé francouzské autorky, který reflektuje otázky víry a lidskosti napříč staletími, už potěšil nejedno dívčí srdce. Příběh sester ze zámku Naděje nyní nabízíme v rámci vánoční akce 3+1 za zvýhodněnou cenu. Pokud si v našem kamenném knihkupectví nebo na našem e-shopu zakoupíte tři díly série, dostanete čtvrtý díl zdarma. Akce platí do konce roku 2021 nebo do vyprodání zásob. 


Mirjana Soldo

Mariino srdce zvítězí

Mirjana Soldo (roz. Dragičević) se narodila v roce 1965 v Sarajevu, hlavním městě Bosny a Hercegoviny, ještě v době socialistické Jugoslávie. Na prázdniny jezdila za příbuznými do zapadlé horské vesnice Medžugorje. Bylo jí teprve šestnáct, když spolu s pěti dalšími dětmi spatřila tajemnou Paní (Gospu): ta je pak začala duchovně formovat a prostřednictvím svých poselství oslovovat i věřící daleko za hranicemi této malé farnosti. Není divu, že následné události dětem dramaticky změnily život, že s mimořádnou milostí přišly i mimořádné zkoušky a utrpení.

Ani po čtyřiceti letech od prvního zjevení nepřestávají do Medžugorje proudit zástupy lidí, kteří zde hledají místo modlitby, světlo na cestu, uzdravení, povolání – zkrátka Boha a jeho milost. Díky Mirjaně dnes máme k dispozici toto úžasné svědectví „z první ruky“. 

brož., 376 s., 359 Kč


Stormie Omartianová

Vánoční zázrak 

Známá americká autorka tentokrát opustila své obvyklé téma modlitby za druhé a sepsala dílko, v němž vypráví události Kristova narození současným jazykem. Součástí každé kapitolky je úryvek z Písma svatého a modlitba. Kniha nás může provázet dobou adventní, ale nabízí se i jako milý vánoční dárek.

váz., 128 s., 249 Kč


Sophie de Mullenheim

Přízrak z Kolosea

Nový titul z pera známé francouzské spisovatelky přenese mladé čtenáře zpět do starověkého Říma, kdy se kvůli pronásledování museli křesťané skrývat v katakombách. Příběh tří kamarádů, kteří při potyčce se zloději narazí na „přízrak“, zaujme nejen chlapce, ale i dívky se smyslem pro dobrodružství.

brož., 232 s., 259 Kč


Nicola Gori

Blahoslavený Carlo Acutis

Italský teenager, který zemřel v roce 2006 ve věku patnácti let, působí doslova jako zjevení. Na první pohled normální kluk své doby, veselý a komunikativní, který rád jezdí na výlety, má své oblíbené pejsky, s nimiž natáčí zábavná videa, a velkou vášeň pro počítače. Ještě víc ale tíhne k Božím věcem. „Eucharistie je moje autostráda do nebe,“ prohlásí Carlo později a je znát, že její význam chápe do velké hloubky. Kéž nás tento „Boží influencer“ při četbě provází svou přímluvou, abychom svůj život dokázali prožít tak krásně a naplno jako on!

brož., 128 s., 229 Kč


Kvítky svatého Františka

Sbírka krátkých příběhů s duchovní pointou ze života světce a jeho druhů. Dnes již klasické dílo autora z konce 14. století čerpá z latinského spisu bratra Hugolina Actus beati Franciscia klade si za cíl zpřístupnit ctnosti a duchovní moudrost svatého Františka co nejširším kruhům. 

Kniha vychází v novém překladu s ilustracemi italského výtvarníka Piera Casentiniho z cyklu Píseň bratra Slunce. Věříme, že dárkové provedení Kvítků nejenže potěší širokou františkánskou rodinu, ale získá si též novou generaci čtenářů.

váz., 192 s., 299 Kč


Stormie Omartianová

Síla rodičovské modlitby

Nové zrevidované vydání knihy známé americké autorky ze série Síla modlitby tentokrát povzbuzuje k vytrvalé a usilovné modlitbě rodiče. „Boj o životy našich dětí se odehrává na kolenou. Nemodlit se je jako sedět a zpovzdálí se dívat, jak na naše děti ve válečném poli dopadají střely ze všech stran. Když se však modlíme, jsme v bitvě po jejich boku a svoláváme Boží moc v jejich prospěch.“

brož., 231 s., 235 Kč

2. vydání


Clotilde Noël

Vypadlá z hnízda

Mladí manželé Noëlovi měli už šest vlastních dětí, když se rozhodli, že by si rádi osvojili nějaké opuštěné dítě s postižením. V květnu roku 2013, po dvouletém byrokratickém martyriu, si konečně mohli přivézt domů „dauníka“ Marušku, která se záhy stala miláčkem celé rodiny. V jistém okamžiku Clotilde pocítila potřebu psát, pravidelně svěřovala veškeré to napínavé dění svému deníku: Tenkrát ji ani ve snu nenapadlo, že by někdy mohl vyjít knižně – hned v několika vydáních! – a že bude tak účinně rozšiřovat srdce svých čtenářů.

brož., 160 s., 249 Kč


Chiara Amirante
Radost, to je kumšt!
Autorka už pár desetiletí „sbírá z popela“ zástupy životních ztroskotanců. Její návod, jak žít z radosti Vzkříšeného, je zároveň prostý i velmi náročný: Vzít evangelium vážně, začít žít jako Kristův učedník. 
brož., 176 str., 239 Kč


Evangelium na každý den 2022

Knížka kapesního formátu je každodenním průvodcem pro ty, kdo touží číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelní úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým komentářem. Podněty k rozjímání na rok 2022 připravil P. Petr Vrbacký. Evangelium dne je uvedeno v plném znění. Nechybí však odkaz na ostatní liturgická čtení a informace o slavnosti, svátku či památce daného dne.

brož., 488 s., 119 Kč

1. dotisk

Sepsala Eva Mešková.

Tipy z Portálu

Duše objevitelů pólu 

Erling Kagge, pokořitel obou pólů a nejvyšší hory planety, shrnul zkušenosti z extrémního prostředí polárních výprav a v šestnácti kapitolách na pomezí úvahy a praktické lekce ukáže, jaké poučení si z nich můžeme vzít a jak ho přenést do běžného každodenního života. Velký propagátor pozitivního vlivu ticha a samoty na lidskou psychiku popisuje, co ho přežití náročných situací naučilo o sobě samém, přírodě a lidství. Malá dárková knížka v pevné vazbě se šestnácti lekcemi filozofie polárníků. ¨

https://nakladatelstvi.portal.cz/nakladatelstvi/aktuality/101194/duse-objevitelu-polu-16-lekci-filozofie-polarniku


Husa Líza a vánoční hvězda 

Velkoformátová obrázková knížka s příběhem a ilustracemi Petra Horáčka pro nejmenší čtenáře. Husa Líza se rozhodne opatřit zářivou hvězdu na vánoční strom, aby Vánoce na statku byly dokonalé. Ale ta vyhlédnutá na obloze není jen tak lehce k mání a Husa Líza, sama uprostřed sněhových závějí, poznává, že důležitější je to, s kým vánoční svátky prožíváte. 

https://obchod.portal.cz/detska-literatura/husa-liza-a-vanocni-hvezda


Nesmělost 

Jeden z nejznámějších současných psychologů Philip Zimbardo zkoumá zevrubně téma nesmělosti. V návaznosti na svůj slavný „vězeňský experiment“ v nesmělých lidech vidí vězně a věznitele v jedné osobě, zajatce vlastních myšlenek. V knize se věnuje jak samotnému zkoumání a vědeckému poznávání nesmělosti, tak i konstruktivním a praktickým návodům, jak se s nesmělostí vypořádat.

https://obchod.portal.cz/psychologie/nesmelost


Být učedníky 

Vídeňský kardinál Christoph Schönborn se ve své knize snaží dobrat odpovědí na otázku, jak se stát v dnešní době následovníkem Ježíše, jeho žákem, učedníkem či učednicí. V knize Být učedníky zve k prožívání vztahu s Ježíšem v roli učedníka, k hlubšímu prožívání a učednickému následování v pomyslné škole, která prostupuje celým naším životem. 

https://obchod.portal.cz/spiritualita/byt-ucedniky


Nesnesitelná rychlost života 

Současnost nás nutí neustále se vyrovnávat s novými trendy a změnami a přizpůsobovat se jim. Nejhorší, co se nám může přihodit, je nehybnost. Je to ale správné a nám prospěšné? Profesor psychologie Svend Brinkmann napsal nejznámější knihu jako antipříručku osobního rozvoje, v níž nabízí sedm kroků, jak se právě takovému stylu života bránit. Řešení často přebírá z myšlenek stoických filozofů a pokouší se zpochybnit zakořeněné „pravdy“ o pozitivním myšlení a rozvoji. 

https://obchod.portal.cz/popularne-naucna/nesnesitelna-rychlost-zivota


Najít smysl v našich selháních 

Francouzský terapeut a kněz Joël Pralong tvrdí, že terapie a duchovní doprovázení se mohou vzájemně doplňovat. Ve své knize se zabývá pocity selhání, neúspěchu a nesmyslnosti života, které často vedou k depresím a pocitům neužitečnosti. A nabízí podněty, jež k tomu přináší zakladatel logoterapie Viktor E. Frankl na jedné straně, na straně druhé pak světice „malé cesty“ Terezie z Lisieux. Srozumitelně a vstřícně ukazuje čtenářům cestu k sebepřijetí, k pomoci od druhých a otevření se Boží milosti. 

https://obchod.portal.cz/spiritualita/najit-smysl-v-nasich-selhanich


Podívejte se na sebe laskavě 

Mít občas špatné svědomí je v pořádku, protože je důkazem naší zodpovědnosti. Co když ale na sebe klademe příliš velké nároky? Ilse Sand, bývalá farářka Dánské národní církve a současná psychoterapeutka, se v knize zaměřuje na zodpovědnost ve vztazích, v nichž jsme na sebe často přísní až příliš. Ukazuje, jak přehnanou vinu rozeznat, jak příliš přísné principy vlastního života změnit a získat zpět energii, o kterou nás taková sebekritika připravuje. https://obchod.portal.cz/psychologie/podivejte-se-na-sebe-laskave

 Sepsala Kateřina Kokešová.