V týdnu před Slavností Krista Krále (14.–21. listopadu 2021) proběhne Týden modliteb za mládež.