Docentka Mireia Ryšková, teoložka, která se zabývá především dějinami a teologií rané církve, přednese v Hradci Králové přednášku na zajímavé a aktuální téma Žena v Novém zákoně, žena v církvi dnes. Přednáška se bude konat dnes 3.11. po studentské mši obětované za Pedagogickou fakultu UHK ve 20:30 v Hradci Králové (Nové Adalbertinum, Katakomby). Akce se koná pod záštitou Křesťanského akademického klubu Salaš, které je součástí vysokoškolských katolických hnutí (VKH).