Apoštolská penitenciárie vydala dekret, že je možné získat plnomocné odpustky nejen během oktávu Slavnosti Všech svatých, ale po celý listopad. Důvodem je pokračující pandemie koronaviru. Rozšíření možnosti získat plnomocné odpustky na celý měsíc listopad má zamezit shromažďování velkého množství lidí v kostelech a na hřbitovech. Senioři, nemocní a ti, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště z důvodů spojených s pandemií, mohou získat odpustky na dálku.