Není tomu tak dlouho, co se v mnohých průmyslových oblastech po celém Česku začala omezovat povrchová těžba. Někde může jít o vápno nebo písek, na území Mostecké pánve dříve ve velkém probíhala těžba hnědého uhlí. Povrchovou těžbu, na rozdíl od té hlubinné, doprovází značná devastace okolí dolu. Po ukončení těžby zůstávají na inkriminovaných místech pustá a bezútěšná místa bez života, jejichž přirozená obnova by trvala nespočet desetiletí a i tak by byl zásah do krajiny stále viditelný. 

Zdroj: mesto-most.cz

V Mostě se po ukončení těžby postavili k problému čelem. Mnozí by zřejmě šli cestou nejmenšího odporu a prostor by nechali zarůst trávou a nálety, avšak zde vzniklo z části bývalého lomu Ležáky pozoruhodné krajinářské dílo. Po dobu šesti let byl důl napouštěn vodou a okolí postupně rekultivováno. Od minulého září je tak nové jezero Most přístupné veřejnosti. Okolo jezera vede cyklotrasa o délce přes osm kilometrů a na mnoha místech je vybudován přístup k vodě v podobě mol a několika pláží. V jižním cípu je vyhrazen i prostor pro plavce, avšak v této roční době sloužící spíše otužilcům. 

Jak šel čas. Rok 1995 - vrchol těžby. Zdroj vlastní s použitím dobových snímků.

Naopak v severním cípu jezera je vyčleněné klidové území, neboť částečně nezamrzající jezero se v průběhu několika málo let existence stalo domovem rozmanitých druhů ryb a ptáků. Na zimu sem létají zimovat ptáci ze severu, pro něž je tento typ biotopu ideální. Na přilehlých travnatých plochách rostou také některé vzácné druhy rostlin. Je až šokující, jak se příroda dokáže po takto rozsáhlém zásahu člověkem jen s minimální pomocí vzpamatovat. 

Zdroj: mesto-most.cz

Toto neobvyklé místo rozhodně stojí za návštěvu. Ať už pro milovníky přírody, nebo pro ty, kteří chtějí vidět neobvyklý kus přírody uprostřed industriální krajiny. Výlet jednoznačně doporučuji spojit s návštěvou samotného města Most, které za poslední roky prošlo značnou kulturní obměnou a vyžití zde najde skutečně každý. Stále jsou zde však na každém kroku prvky původní brutalistní architektury, která dokresluje specifický ráz severočeského města. Dobrým příkladem takové stavby může být třeba kulturní dům REPRE, který má v následujících letech projít rekonstrukcí a přeměnou na městskou knihovnu. Město Most má také velice pěkné webové stránky, kde se dočtete mnohem více informací. 

Autorem textu i fotografií je Petr Junek.