Na Katolické teologické fakultě Karlovy univerzity v Praze se ve čtvrtek 18. listopadu koná konference na téma Trinitární ontologie: Konference: Kdo je člověk ve světle víry v trojjediného Boha?. Víra v trojjediného Boha představuje samotné jádro křesťanství. Konference chce představit projekt tzv „trinitární ontologie“. Tento široký směr v současné teologii se pokouší pojímat trinitární obraz Boha jako klíč k porozumění světu, ve kterém žijeme. Konference probíhá v čase 15:00 - 18:00.