Co jsme navštívili v listopadu? Náš kolega Albín se vydal do Ostravy na Godzone Tour 2021. Uskutečnil se tam evangelizační večer, který nesl název „Boh nie je mrtvý“! Program nabídl skvělou hudební, taneční či světelnou show a především živé spojení s Bohem.

Godzone Tour 2021

Je pátek 19. 11. 2021 dopoledne a vyrážím autobusem z Brna do Ostravy. Během celé cesty poslouchám worshipové písně, abych se připravil na večer, který mě čeká. Dívám se z okna a přemýšlím nad tématem letošního turné, které nese název Boh nie je mrtvý. Bůh žije, je tu pořád s námi! Každou sekundu našeho života je s námi! Otázkou ale zůstává, zda mi všichni vnímáme jeho přítomnost, zda víme, že tu je někdo, na koho se vždy můžeme obrátit. V každém z nás dělá zázraky, a to jak na první pohled viditelné, tak i neviditelné. Můžeme to označovat jako náhodu, osud a dalšími slovy a nebo věřit, že je to Bůh, který chce promluvat k nám a činit skutky, u kterých nám ukazuje, že On stále žije. Během toho, než projekt Godzone vyvrcholí právě evangelizačním turné, nabízí na svých sociálních sítích svědectví nejen mladých lidí, kde jim sám Bůh ukázal cestu, pravdu, naději a lásku. Pokud budete mít možnost, doporučuji se na jejich YouTube kanál podívat. Teď už ale zpátky k Ostravě.

Hala se pro širokou veřejnost  otevřela okolo osmnácté hodiny. Už na sto metrů od arény, kde se konal evangelizační večer, byla slyšet hudba a slovo mladých lidí, kteří skrze mikrofony vítali všechny, kdo přišli na Godzone Tour 2021. Každý, kdo přišel, se musel registrovat a prokázat se buď očkováním nebo negativním testem; na oplátku každý obdržel pásku a mohl vstoupit do haly.

Kdo nemohl do Ostravy přijet, mohl celý program sledovat prostřednictvím přímého přenosu na televizi Noe nebo na sociálních sítích projektu Godzone. 

Program začal scénkou, kde se poukazovalo na to, proč za nás Ježíš zemřel. Následovala hudební vystoupení, taneční kreace, worshipové písně v podání velice talentovaných mladých lidí. Celý program byl velice nabitý a nabízel velikou škálu hudebních žánrů, ale především modlitby a svědectví lidí. Celý program byl unikátní v tom, že nabízel spojení různých umělců a hudebníků z celého Slovenska. 

Svědectví 

Godzone Tour 2021

Mě osobně velice zaujal příběh mladého Davida, který pochází z tradiční křesťanské rodiny. Chodil každý týden do kostela s rodiči, modlili se, ale jeho samotného to všechno moc nechytalo. 

Neviděl v tom smysl. V období dvanácti a třinácti let začal chodit ven s partou mladých lidí, která nebyla moc dobrá. Začali užívat cigarety, alkohol, drogy, automaty, začali chodit krást. V tom období si pokládal otázky, k čemu je mu vlastně Bůh. Nikdy ho neviděl, nesetkal se s ním. Kdo to je, jaký má význam pro jeho život? Přestal vše řešit a ponořil se do všech těchto závislostí. Doma to neměl jednoduché, jelikož si moc nerozuměl s rodiči a neměl vůbec rád svoji maminku. Jednou za ním přišla mamka, zda by nechtěl jet na jedno duchovní cvičení, tak řekl že jo, aby to doma nebylo tak zlé. Tábor trval dva týdny. Přišel tam a tam bylo zhruba padesát mladých lidí ve stejném věku, jako byl on sám. Chválili tam Boha, říkali svoje svědectví. Po pěti dnech si říkal, „Vy jste úplně mimo. Vy vůbec nevíte, co je život. Nevíte, co je bavit se.“ A právě tehdy si řekl jednu větu. „Bože, jestli jsi, tak se mi ukaž! Dávám ti své dva týdny života.“ A vzal to vážně. Přednášky, kázání, modlitby, básně už nebyly prázdné. Toto svědectví najdeš zde ve čtyřicáté první minutě.

Slovo

Foto: Dominik David

Během večera se na stagi objevili také katoličtí kněží. Velice výborným řečníkem byl otec Jan Búc, který během večera řekl toto: „Vím, komu jsem uvěřil! Ale co udělám dále? Co uděláme dnes? Kam chceme jít s tím, že víme, že náš Bůh není mrtvý? On je živý! A říkáme často, že On žije v nás! Neboť my jsme chrámem Ducha svatého. Ježíš říkal v evangeliu podle Jana „Říkám vám pravdu. Je pro vás lepší, abych odešel, neboť když neodejdu, těšitel k vám nepřijde. Když odejdu, pošlu ho k vám! Koho nám chce Ježíš poslat? Těšitele, kterého právě dnes potřebujeme! Je náročný čas pro nás všechny! Kde je ten Duch dnes? Co dnes dělá Duch svatý? Co on dělá v nás? Však to čteme - On přebývá v nás! Jakou máme zkušenost s Duchem svatým? On ví, co dělá! On ví, že církev potřebuje Ducha svatého! Ten Duch je tu pro nás všechny, aby nás oživoval! On je tu proto, aby nás posouval do nové úrovně života s Ním! On je tu proto, abychom nebyli teoreticky křesťané, ale aby v nás opravdu žil, a toto světlo, které přijímáme, skrze jeho působení, zazářilo v tomto světě jako světlo naděje! Tento svět nás potřebuje! To světlo, které vyneseme, máme dávat jako lásku, naději, porozumění… Můžeme jen zůstat stát a dívat se, co Duch svatý někde jinde tvoří… Já věřím, že Duch svatý chce přes každého jednoho z nás působit!“

Worship

Godzone Tour 2021

Během večera zazněla spousta písní, které známe například ze zahraničí. Ovšem projekt Godzone vždy tyto písně přináší v jazyce, kterému všichni rozumíme. Během večera se každý mohl zapojit a zpívat spolu s ostatními. Největší ovace sklidil malý chlapeček, který začal zpívat píseň Nech padá dážď. Já osobně jsem cítil Boží přítomnost při skladbě Yeshua. To byl moment, ve kterém jsem otevřel opravdu svoje srdce Bohu a mohl jsem ho chválit. 

Podpora ze strany církve v České republice

Foto: Dominik David

Projekt Godzone se opět po několika letech vrátil do České republiky. Obrovské díky (za nás mládež) patří biskupu Martinu Davidovi, který umožnil, aby se toto turné se mohlo uskutečnit na půdě jeho diecéze. A co on sám říká na tento večer? 

 „Několikrát jsem o evangelizačním projektu Godzone slyšel a vím, že mnoho mladých z naší diecéze jezdilo na koncerty Godzone na Slovensko. Když se naskytla příležitost, že by poslední zastávkou letošního Godzone turné mohla být Ostrava a to ještě v předvečer Světového dne mládeže, přišlo mi to jako výborná příležitost. Godzone vnímám jako evangelizační projekt, postavený nejen na hudbě, tanci, ale především svědectví a modlitbě. Pro mladé je to pozvání k cestě za Kristem a svědectví o tom, že se na Kristu dá stavět. Někdo by mohl říct, že je to příliš hlučné, oslňující, ale zážitek Šavla na cestě do Damašku mohl být podobný. Motto světového dne mládeže odkazovalo právě k tomuto okamžiku: „Vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl.“ Godzone má (nejen) mladé přivést k dalšímu poznávání Krista a k životu s ním a svědectví o něm.

Na závěr dodal, že organizátorům patří velké poděkování, neboť zorganizovat podobnou akci vyžaduje obrovský kus profesionální práce mnoha lidí. Během večera se mezi účastníky objevil také ředitel sekce pro mládež Kamil Strak, který nejen zpovídal během večera, ale také pronesl modlitbu a krátké povzbuzení na stagi. Ocenil, že se mohl setkat s mladými na jejich cestě. „Zpovídal jsem a modlil se za vedení Duchem svatým. Bůh je živý!“ dodal závěrem. 

Co si odnést z toho projektu?

Godzone Tour 2021

Osobně nejsem na Godzone Tour poprvé. Strašně moc si vážím lidí, kteří tento projekt dělají. Nedělají to proto, aby se zviditelnili, nedělají to pro to, aby byla obrovská stage, super světla, kostýmy, kulisy. Je to jen jeden z nástrojů, jak poznat Boha. Boha, který je tu pro tebe! Otevřít mu svoje srdce, dát mu příležitost ho poznat víc. O tom to celé je. Společně se modlit, naslouchat. Společně oslavovat Boha! Chválit ho! Bůh skutečně existuje! Není to nějaký kus dřeva, socha, obraz apod. Ale je to skutečný živý Bůh! Když jsem se Godzone účastnil poprvé, nakoplo mě to. Nejen v mém osobním životě, ale i v životě s Bohem. Neznal jsem žádné chvály, nevěděl jsem ani, že něco takového existuje. Postupem času moje víra opět klesala. Pak opět přišlo evangelizační turné a já si řekl, že to chci změnit. Že svůj vztah s Bohem chci mít pořád, i v obdobích, kdy nebudu moci chodit na podobné večery. A ono to vyšlo! Bůh mě vyslyšel! Modlím se pravidelně, chodím na chvály, jsem ve společenství… A o tom to celé je! Umět vytrvat v modlitbě!  Je to těžké, ale s Jeho pomocí jsem to dokázal. Projekt Godzone změnil mnoho lidem životy. Jeho cílem je spojit se v jednotě a chválit Boha. Nic víc, nic míň. 

CO NA GODZONE TOUR ŘÍKAJÍ I JINÍ: 

Mirek

Letošní Godzone tour pro mě bylo mimořádné, protože jsem se podílel na jeho přípravě a realizaci v Ostravě. I přes všechnu náročnost realizace takového projektu si odnáším posilující dávku Ducha Svatého. Silným momentem z programu večera pro mě byl okamžik, kdy syn Jula Slováka zpíval sólově píseň Mocnější je Pán. S jedním ze svých synů jsem po skončení programu pomáhal s balením a nakládáním kamiónů a když jsme kolem páté hodiny ráno docela vysílení končili, zažil jsem vděčnost za vše, co jsem od Boha v životě dostal a na čem se smím podílet.

Monika

Bůh je Láska, ale také radost. Jeho nebe není černé a pusté. Všechno je světlé! Tam tančí a zpívají i rostliny a natož ještě lidé! Usmívají se všichni, jinak se nedá. Církev je radující se nevěsta. 

Ivana

Hudba, tanec, zpěv jsou prostředek, ne cíl. Cíl je odevzdání svého srdce Ježíšovi. Dívej se mu do tváře! 

Karel

Odnáším si z toho hlavně motivaci více poznávat Boha. Vím, že je se mnou. Byla tam se mnou kamarádka, která je nevěřící, byla nadšená, jak někdo dokáže tímto způsobem věřit v Boha. Chce se mnou začít chodit do spolča, tak uvidíme. Prosím o modlitbu. 

Andrea

Každý, kdo Ježíše povolá do svého srdce a života jako svého Pána a Spasitele, dostává Svatého Ducha, Ducha nepodmíněné Boží lásky. Ježíš však přikázal učedníkům čekat na křest Duchem Svatým. Sk 1,4-5,8.

Lukáš

Tohle všechno je jen jedna malá část! Bůh žije, je tu s námi a chce být v každém z nás! To ostatní už je jen na nás s jeho pomocí. 

Veronika

Neskutečné krásné posílení nás mladých v této době. Sama jsem zažila Godzone a byl to neskutečně krásný zážitek. Děkujeme za to, co děláte. :)

Josef

Nádherné Boží dílo, ať vám Pán požehná! 

Jiří

Velmi se mi líbil úvod, kde lidé mohli prožít Ježíšovy myšlenky, kdy věděl, že jeho bolestivá smrt je blízko. Mohli jsme si tak hlouběji uvědomit, že Ježíš šel ten trest podstoupit za každého z nás. Proto, abychom my trpět nemuseli.

Autor: Albín Augustín Balát, Foto: Godzone tour 2021, Dominik David, Člověk a Víra 

Godzone Tour 2021