Na začátku října zahájil papež František tříletý synodální proces. Jeho první fáze – diecézní – právě probíhá a zřejmě jste se i vy ve svých farnostech setkali s výzvami zapojit se do celého procesu, angažovat se a přijít se svými nápady. Zveme vás proto na přednášky věnované synodě, které se tento týden konají v Olomouci.

Zdroj: synod.va

Přednášku na téma O synodalitě v církvi povede P. ThLic. Josef Mikulášek, Ph.D., koordinátor synodálního procesu v Olomoucké arcidiecézi, v akademické farnosti Panny Marie Sněžné v Olomouci. Akce se bude konat v neděli 31. října v 17:30 v aule Centra Alleti na Křížkovského 2, tedy tam, kde většinou po studentských mších probíhá večerní program.

Jelikož je farnost u Panny Marie Sněžné v Olomouci akademická, je toto příležitost především pro studenty, kteří by se rádi do jednání o synody zapojili, ale studium mimo domov jim komplikuje zapojení se v jejich domovské farnosti. Koordinátorkou dění okolo synody ve farnosti Panny Marie Sněžné v Olomouci je farní asistentka Justina Šustková.

Jen o pár dní později proběhne v Olomouci další přednáška věnovaná synodálnímu dění, tentokrát na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého. Zde ve středu 3. listopadu v 15:00 vystoupí akademičtí pracovníci teologické fakulty – již zmíněný koordinátor P. ThLic. Josef Mikulášek, Ph.D. a teolog Mgr. Robert Svatoň, Th.D. Přednáška se koná v aule budovy Cyrilometodějské teologické fakulty na adrese Univerzitní 22.

Pokud máte do Olomouce daleko a rádi byste se o synodě něco dozvěděli, můžete si online pustit záznam z Konference o synodalitě, která se 12. 10. konala na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Záznam je k dispozici zde.

Více informací o synodě naleznete na stránkách Církev.cz.