Dívčí časopis IN! bude možné od ledna příštího roku objednávat bezplatně. Časopis se tak dostane i ke čtenářkám, které o něj mají zájem, ale z různých důvodů si nemohou dovolit platit předplatné.

Zdroj: facebook.com/IN.divci.casopis

Pokud časopis IN! ještě neznáte, jedná se o katolický časopis pro děvčata od dvanácti let, který vychází již od roku 2005 a snaží se své čtenářky vést k aktivnímu a naplněnému životu. Časopis píše o tom, co mladou generaci zajímá, ať už se jedná o módu, hudbu, vztahy, školu, knihy, sport nebo kulturu, ve světle křesťanské víry a nauky. Redakce také spolupracuje s mnoha odborníky z řad kněží, psychologů a učitelů.

Až dosud bylo možné si časopis IN! předplácet, ale od ledna 2022 bude časopis rozesílán bezplatně všem, kteří o něj požádají. Cílem je udělat časopis dostupný pro všechny čtenářky, které by jej chtěly odebírat, bez ohledu na finanční možnosti jejich rodin.

Jelikož ale náklady na tvorbu časopisu dál zůstávají, bude předplatné za čtenářky hradit Nadační fond časopisu IN!. Ten je financován z peněz sponzorů a drobných dárců, čímž se otvírá možnost pro všechny, kteří by rádi svým dílem přispěli k práci s mládeží. Na vzniku časopisu IN! se tak nyní mohou více podílet třeba rodiče a prarodiče čtenářek, nebo bývalé čtenářky, které IN! provázel během jejich dospívání. Na stejném principu funguje i časopis Tarsicius, který je určen pro ministranty.

Pro ty, kteří si v současné době časopis IN! předplácejí, se nic nemění a časopis jim bude chodit automaticky i nadále, dokud jeho odběr nezruší. Odpadá však nutnost platit předplatné.

Více informací najede na info.in.cz a nadacnifondin.cz.