Ve třech dnech 19. až 21. 8. 2021 a na třech místech se letos uskutečnil UNITED festival. Všechny předchozí ročníky proběhly ve Vsetíně. V tomto roce zavítal UNITED mimo Vsetín do Litomyšle a také do Plzně. Na programu byly různé workshopy, semináře a koncerty tuzemských i zahraničních hostů.

Zdroj: Člověk a víra

Jako redaktorka jsem se zúčastnila programu v Plzni v areálu Škodaland. Celým večerem provázeli moderátoři Jakub Vejmělka a Janette Oubrechtová. Odpoledne proběhly semináře na tato tři témata: 

  • Nauč nás počítat naše dny. (Kateřina Lachmanová)
  • Koukej, Bože, moje lajky! (Petr Kadlec)
  • Jak se starat o svou duševní zahradu v době (post)covidové? (Anna Janoušková)

Po seminářích vystoupila rapová kapela Isaac Records. Program pokračoval tzv. uniTED, tedy krátkými zamyšleními. Večerní program pak obohatila taneční skupina UNITED dance. V závěru večera zahrál Martin Smith se svým synem své autorské písně. Mě osobně nejvíce oslovila právě tato část programu.

A jak to vidí účastníci?

Tomáš a Ludmila byli na festivalu UNITED poprvé tento rok v Plzni. Tomáš je velice rád, že se odhodlal připojit k rozrůstajícímu se festivalu, který přijel do jeho rodného města. Dodává: “Nejvíce mě oslovila myšlenka různosti lidí, kteří se na akci podíleli a navštívili ji. Mile mě překvapilo množství různých stánků a debatních skupinek. Rád bych, aby tato část byla více rozšířena a byly například nějaké seznamovací skupinky, kde se mohou začlenit i lidé, kteří nikoho neznají. Já sám jsem na akci potkal spoustu přátel a byl bych moc rád, aby se množství mých přátel zvětšovalo i díky tomuto festivalu. Tvoříme spolu jednu velikou rodinu, která přesahuje světové hranice a propojuje nás skrze našeho Spasitele.” Dále pokračuje: “Nejvíce mě zaujal Martin Smith se svým synem, kteří i přes obtíže cestování přijeli tento festival originálně obohatit a připomenout nám, že hranice a obtíže nejsou pro našeho Pána překážkou. Krásná byla závěrečná modlitba, kterou jsme se mohli spojit s naším Pánem.” Ludmila si z festivalu odnesla myšlenku, že jsme všichni jedna rodina, a že víru nelze žít odděleně od společenství. Z programu se jí nejvíce líbily chvály od Martina Smithe a jeho syna a taneční skupina UNITED dance, která vystupovala před chválami.

Účastník Honza na United přijel podruhé, nyní to bylo po třech letech. Z United si odnáší velké povzbuzení. V této nelehké době měl možnost uvědomit si, že na nic není sám. Nejvíce ho zaujal seminář Katky Lachmanové, která mluvila o tom, jak nemarnit dny, které jsme od Pána dostali. Dala posluchačům mnohé tipy a přirovnání, které ho posunuly dál nejen ve víře.