Dne 18. září od 11:00 bude hostem speciální prohlídky kláštera v Plasích historik Mgr. Jakub Krček. Návštěvníkům budou objasněny osudy cisterciáckého kláštera v Plasích v době osvícenství a přiblíženy samotné josefínské reformy, které vedly k jeho zrušení na sklonku roku 1785.