Levý Hradec, kolébka křesťanství u nás… a také krásné místo kousek od Prahy, kde se dvakrát ročně konají poutní mše – na svatého Vojtěcha a na svatou Ludmilu. Vyznačují se příjemnou atmosférou a na mši, slouženou za každého počasí venku na trávníku, sem kromě místních přijíždějí pravidelně i lidé z Prahy i míst mnohem vzdálenějších. Pokud si chcete 1100. výročí úmrtí svaté Ludmily připomenout mší na místě, kde chodila na mši i ona sama, máte tuto sobotu možnost.

Na Levém Hradci nikoho déšť nerozhází.

Protože národní svatoludmilská pouť na Tetín se koná 18. září, na Levém Hradci se letos slaví o týden dřív – už tuto sobotu 11. září. Všechny síly se upínají k Tetínu, takže letos se nechystá žádný doprovodný kulturní program, ale to hlavní zůstává. 

Páteční program probíhá v kostele.

Začíná se v pátek a program je následující:

  • 19:00 Vigilijní mše svatá
  • 20:00 Blahoslavenství se svatou Ludmilou - rozjímavá modlitba
  • 21:00 Výstav Nejsvětější svátosti - adorace v tichu
  • 21:30 Liturgie se čteními - zpívaná liturgie hodin
V sobotu se mše koná pod širým nebem na louce u kostela.

V sobotu program vrcholí v 10 hodin mší svatou. Během celé slavnosti bude vystavena putovní ikona sv. Ludmily.

Pro účastníky mše jsou připravena plastová křesílka, ale někdo dává přednost vlastní dece.

V jiných letech je program zaměřený šířeji a kromě čistě duchovních částí se konají i koncerty, besedy, divadla a hry pro děti a některé roky si lze dobu svaté Ludmily přiblížit v sekci oživlé historie. 

Do historie se letos, bohužel, nepodíváte; snad zase na jaře na svatého Vojtěcha.

Letos můžeme doufat, že dorazí alespoň antikvariát s duchovní literaturou Přečtené knihy a že místní napečou dostatek koláčů a jiných pochutin. Ten nejdůležitější přidružený program, totiž přátelské rozhovory, netřeba předem organizovat a proběhne určitě i bez reklamy na plakátech.

Kdo nedával pozor při kázání, může si odnést něco moudrého na čtení s sebou a doplnit si vzdělání nad knihou.

Návštěvu Levého Hradce lze spojit s výletem do Tichého údolí nebo podél Vltavy. Z Prahy se sem dostanete buď vlakem z Masarykova nádraží (pak budete muset vyšlápnout poměrně strmý kopec) nebo autobusem 340 od stanice metra Dejvická (pak to budete mít od zastávky jen kousek po rovince). Není znám žádný člověk, který by na Levý Hradec na pouť dorazil a litoval, takže pokud si chcete 1100. výročí úmrtí svaté Ludmily připomenout v relativním klidu a bez davů, máte možnost. A díky týdennímu posunu můžete, pokud budete chtít, v řádném termínu vyrazit i mezi davy.

Nejen chlebem živ je člověk... i bramborovým salátem a kremrolemi. Třeba budou i letos. 

Fotografie pocházejí ze stránek roztocké farnosti, kde se můžete dozvědět o pouti a dalším dění ve farnosti.